Uncategorized


Saistoši par valodas politiku pasaulē0

Ar Latviešu valodas aģentūras (LVA) atbalstu klajā nācis profesora valodnieka Bernarda Spolska grāmatas “Valodas pārvaldība” (“Language Management”) izdevums latviešu valodā. 


 

Izdevuma atvēršanas svētkos aģentūra grāmatu dāvināja Izraēlas vēstniecei Latvijā Hagitai Ben-Jakovai, Latvijas Universitātes rektoram Mārcim Auziņam, Latvijas institūta direktorei Karinai Pētersonei un tiesībsargam Jurim Jansonam.

“Dzīvesgudrā un pieredzējušā sociolingvista faktu apkopojums un skatījums šai brīdī šķita visnoderīgākais mūsu diskusijām par valodu,” izvēlēli tulkot šo grāmatu pamato Saeimas deputāte filoloģijas doktore Ina Druviete.

Autors Bernards Spolskis ir Izraēlas Bar-Ilana universitātes emeritētais profesors. Viņš dzimis Jaunzēlandē, studējis Jaunzēlandē un Monreālā, docējis vairākās ASV universitātēs, ir daudzu starptautiski novērtētu zinātnisku rakstu un grāmatu autors un redaktors.

I. Druviete norādīja, ka Latvijas valodas politika balstās uz trim vaļiem: situācijas izpēti, vēsturi, pasaules valstu valodas politikas teoriju. Grāmata “Valodas pārvaldība” veltīta valodas politikai dažādās dzīves jomās. Aktualizējot pasaules valstu pieredzi, autors saistoši atklāj saikni starp apzinātu valodas politiku un sabiedrības lingvistisko praksi un pārliecību.

Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis uzsver, ka mūsu sabiedrībā latvietis valodu izvēles situācijās bieži rīkojas neadekvāti valstsnācijas statusam, nemotivēti pārejot no valsts valodas uz vienas mazākumtautības valodu. Tāpēc jāveido citāda lingvistiskā attieksme, un to var darīt, gan iepazīstinot ar pašu veiktiem pētījumiem, gan izdodot latviski starptautiski pazīstamus darbus. Grāmatu ar LVA atbalstu laidis klajā apgāds “Zinātne”.

 

LA.lv