Latvijā
Izglītība

Uzņēmēji pieprasa programmētājus: Ko un kur iesaka mācīties darba devēji5


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – MATEJ KASTELIC/Shutterstock

Latvijas darba devēji visbiežāk iesaka studijām izvēlēties Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), kura bija līdera godā arī pērn veiktajā šāda veida aptaujā. Savukārt jautāti, kura ir ieteicamākā studiju programma, visbiežāk nosaukuši Latvijas Universitātes (LU) bakalaura studiju programmu “Datorzinātnes”.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un karjeras portāla “Prakse.lv” aptaujā savu viedokli par labākajām augstskolām un studiju programmām izteica 2654 darba devēji.

 

Aicina mācīties datorzinības

Aptaujas rezultāti liecina, ka šogad darba devēju biežāk ieteikto profesiju lokā ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares specialitātes, par saraksta līderi izvirzot programmētāja profesiju (158 ieteikumi), kā arī dažādas uzņēmuma darbībā nepieciešamas specialitātes, piemēram, mārketings, finanses un grāmatvedība. Topa veidotāji uzsvēruši – darba devēji jauniešiem iesaka studēt tieši tās jomas, kurās ir sarežģīti atrast zinošus un kvalificētus speciālistus. “Latvijas mobilā telefona” (“LMT”) viceprezidente un valdes locekle Laura Keršule jo sevišķi aicināja jauniešus izvēlēties ar IKT jomu saistītās profesijas, jo darba tirgū trūkst šādu speci­ālistu. Savukārt augstskolas viņa aicināja sniegt studentiem vairāk praktiskas zināšanas.

Kas attiecas uz augstskolu topu, jāsecina, ka vieglāk tajā nokļūt lielām universitātēm, kas piedāvā daudz un dažādas studiju programmas, jo tad vismaz daļa no tām ir tiešām kvalitatīvas, tajās var apgūt darba tirgum nepieciešamas profesijas. Tāpēc tās ir darba devēju ieteiktas.

RTU studiju prorektors Uldis Sukovskis spriež, ka RTU veiksme topā skaidrojama arī ar to, ka darba tirgū ļoti nepieciešami inženieri un tos RTU sagatavo pat vairākās studiju programmās, kā arī kopumā RTU piedāvātās studijas saistītas ar eksakto jomu un šo nozaru speciālistu jo sevišķi trūkst.

 

Ieteikumi sakrīt ar darba tirgus prognozēm

Darba devēju paustais, veidojot studiju programmu un augstskolu topu, sakrīt ar Ekonomikas ministrijas jaunākajām prognozēm, kas liecina – 2025. gadā varētu trūkt pat 17 000 augstākās kvalifikācijas speciālistu STEM virzienos – zinātnē, tehnoloģiju un matemātikas nozarē. U. Sukovskis arī teic: “Darba devēju novērtējums ir vissvarīgākais, jo viņi vislabāk zina, kas nepieciešams darba tirgū. Turklāt, strādājot ar RTU absolventiem, viņi novērtē viņu augstskolā iegūtās zināšanas. Taču RTU ne tikai seko darba tirgus prasībām, bet, pateicoties savam zinātniskajam potenciālam, kas rada jaunas tehnoloģijas un zināšanas, pati veido jaunas profesijas un līdz ar to – darba tirgu.” Turklāt RTU jaunas studiju programmas veido sadarbībā ar uzņēmējiem.

 

Iesaka Tehnisko koledžu

Vienā sarakstā ar universitātēm iekļautas arī koledžas, tehnikumi un profesionālās skolas. Darba devēju visvairāk ieteiktā koledža ir Rīgas Tehniskā koledža, kura darba devēju veidotajā topā ierindojusies devītajā vietā, nedaudz piekāpjoties prestižajai Rīgas Ekonomikas augstskolai. Tūlīt aiz Rīgas Tehniskās koledžas seko Rīgas Valsts tehnikums.

“Prakse.lv” vadītājs Jānis Logins spriež, ka absolventi, izvēloties studiju virzienu, ņem vērā darba devēju viedokli, par ko liecina pieaugošais topa sadaļas apmeklējums portālā “Prakse.lv”. Katrs, kuru interesē darba devēju viedoklis, portālā var noskaidrot, cik darba devēju ieteikuši katru no studiju programmām. Iespējams pat uzzināt, tieši kuri darba devēji kuras studiju vai profesionālās izglītības programmas ieteikuši.

Darba devēju ieteikto izglītības iestāžu un izglītības programmu tops tiek veidots jau septīto gadu.

 

TOP 5 visvairāk ieteiktās augstskolas

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Biznesa augstskola “Turība”

Banku augstskola

 

TOP 10 visvairāk ieteiktās studiju programmas

Bakalaura studiju programma “Datorzinātes” (LU)

Profesionālā studiju programma “Datorsistēmas” (RTU)

Bakalaura studiju programma “Ekonomika un bizness” (Stokholmas Ekonomikas skola Rīgā)

Bakalaura studiju programma “Finanses” (Banku augstskola)

Bakalaura studiju programma “Būvniecība” (RTU)

Bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana” (Banku augstskola)

Bakalaura studiju programma “Komunikācijas zinātne” (LU)

Bakalaura studiju programma “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” (Biznesa augstskola “Turība”)

Bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģija” (RTU)

Bakalaura studiju programma “Vadības zinības” (LU)

LA.lv