Horoskopi un mistika

13 gara un Visuma principi, kas jāzina visiem ezoterikas piekritējiem 0

Foto – Shutterstock

Vienotā apziņas lauka princips

Tos, kuri dažādos interneta portālos diskutē par personības garīgās attīstības variantiem un aizrautīgi seko jaunākajiem kosmiskajiem vēstījumiem, noteikti ieinteresēja saņemtā informācija par Visumā valdošajiem Gara principiem. Cilvēkam atbilstoši savai sapratnei būtu jāzina par 13 svarīgākajiem, iesaka “Ezoterikas Gadagrāmata”.

Vienotais apziņas lauks – Augstākā universālā apziņa vada kā garīgo, tā arī materiālo Visumu.
Augstākais Radītāja saprāts ir Visuma apziņas lauks, neierobežota diženuma un varenības viļņveida informācijas substance.

Tā kustas kā kolosāla spirāle – Radīšanas Stars, dzemdinot materiālā Visuma galaktikas un zvaigžņu–planētu pasaules. Vienreiz Absolūts izdeva Dzīvības Radīšanas – matērijas un formas radīšanas – Ideju un Ieceri. Viss dzīvais Visumā ir vienots ar Radītāju.

Individuālisms starp kosmosa dzīvajām būtnēm noved pie nesamierināmām pretrunām.

Dzīvības jēga – visu vienotībā ar visiem, nesatricināma vēlēšanās pēc harmonijas un miera – visiem un sev. Un tikai vienotībā dzimst kopējais Labuma un Jaunrades mērķis.

Neierobežotas Evolūcijas un Mūžības princips

Viss pasaulē pastāvīgi attīstās un pilnveidojas. Mūžība – esības māte. Garīgais Visums un Materiālais Visums ir ilgstoši un vērienīgi relatīvā telpā un laikā, kas ir mūžīgs. Mūžība ir neierobežota. Laiks – dižena mūžības enerģija.

Haosa un stabilas Kārtības princips

Pasaules Ētera – Svētā Gara princips

Universālā kosmiskā enerģija, augstfrekvences enerģija – Radītāja elpa, Radītāja mīlestība un viedums. Tās ir enerģētiskās informācijas plūsmas Visumā, kas piesātina ar mīlestību un jēgu visu Radīto/Radījumu.

Visuma daudzdimensionalitātes princips

Garīgais Visums un materiālais Visums ir daudzdimensionāli. Telpa un laiks dzemdina sfēras, kas savērpušās galaktiskajās spirālēs. Tā tiek radīts materiāls Visums kā garīgajā Visumā dzimusi Ideja.

Fraktāļu līdzības princips

Fraktālis – ģeometriska figūra, kas iegūta pēc dalīšanas daļās ar radošo funkciju “līdzīgs no līdzīgā”, tāpēc Radījuma paplašināšana nāk kā līdzīgā radīšana no sākotnējās sakrālās Radījuma figūras. Visi strukturālie objekti ir līdzīgi cits citam, taču ne identiski. Šī īpašība nodrošina visu esības daudzveidību kopējā vienotībā. Fraktāļiem piemīt skaistums un harmonija, tie ir zīmējumi, kas tapuši pēc vienotas radīšanas programmas.

Noosfēras princips

Princips, kas aptver Radījuma aspektus, saistītus ar informācijas glabāšanu, globālo zināšanas sistēmu. Nekas neizzūd, bet pastāvīgi papildinās ar jaunu Radīšanas un Radījumu izzināšanas pieredzi.

Mīlestības un Etalona princips

Galvenā visa esošā Radītāja iecere – Pasauļu radīšana ar Mīlestības spēku, augstfrekvences kvantu enerģiju, Svēto Garu. Attīstība un evolūcija ir pilnīgās pilnības – Etalona diktētas.

Mīlestība uzvar visu! Tā neitralizē sabrukšanas funkcijas, piesātina saprāta dzīvības formas ar ekstāzi un svētlaimi eksistencei mūžībā.

Relativitātes princips

Materiālajā Visumā laiks un telpa ir relatīvi attiecībā viens pret otru, nesaraujami saistīti savā starpā. Laiks ir relatīvs attiecībā pret ģeometriskās telpas lielumu. Laiks kustas attiecībā pret telpu ar dimensijas gaismas ātrumu. Mūžība vienmēr ir katrā telpas punktā, bet laiks tek attiecībā pret mūžību. Tiek nodrošināta saikne visam ar visu.

Analoģijas un Augšupcelšanās princips

Kā augšā, tāpat arī apakšā – savstarpēja ieplūšana un pilnīga saikne. Makropasaule atbilst mikropasaules enerģētiskajām parādībām un otrādi. Visi kosmiskie procesi ir līdzīgi cits citam, analoģiski, taču atšķiras pēc mēroga. Visas saprātīgās monādes virzās uz materiālajām pasaulēm pieredzes iegūšanai formā. Pēc tam visiem saprātiem ir jākāpj pa attīstības pakāpieniem pie Avota. Atgriešanās Kvantu gaismā un Mīlestībā ir Augšupcelšanās. Saprāti atbilstoši evolucionārajai attīstībai iegūst formu.

Patiesības un Ticības princips

Patiesība – visa esošā dievišķā jēga, dzīvības viedums un skaistums. Patiesība vienmēr uzvar, jo tā ir izpausta Radītāja Mīlestība. Visums ir piepildīts ar patiesību. Patiesība ir Radītājs (Dievs) kā visuriekļūstoša un Radījumu uzturoša enerģija. Ticība – enerģija, ko izstrādā saprātīgo formu apziņas kvantu daļas. Ticība – dievišķās esības apstiprinājums, Visa Esošā Radītājam raksturīgās atdeves un upurēšanās svētais akts. Ticība – visa esošā Radītāja – dzīva, nesatricināma – eksistences atzīšana. Visuma garīgā diženuma sapratne atnes patiesu ticību dzīves taisnīgai uzbūvei Visumā.

Taisnprātīguma, Garīguma un Brīvās izvēles principi

Saistītie raksti

Tie ir kosmiskā Kristus garīgie principi Gara dzimšanai no Ego un personības pilnveidošanai. Taisnprātīguma principi ir ielikti DNS struktūrā lauka līmenī. Radītāja dižā velte – izvēles brīvība. Izvēles ceļā cilvēks iegūst daudzšķautņainu dvēseles un personības pieredzi. Izvēle – tas ir dinamisks spēks, kas virza uz priekšu evolūciju. Svarīgi, lai pozitīvā pieredze dominētu pār negatīvo pieredzi. Katra Mīlestības izvēle saglabā Visumu mūžīgi jaunu un pilnīgu.

Skaistuma un Harmonijas princips

Ikviena dzīva būtne sākotnēji veidota, pamatojoties uz šiem principiem. Tie ir Radīšanas sakrālās ģeometrijas principi, kas nodrošina attīstības pastāvīgumu visās garīgā un materiālā Visuma sfērās.

LA.lv