Latvijā
Vēsture

1853. gada 4. oktobrī 0

Viņa nopelnu vidū jāizceļ tobrīd pamatīgākās latviešu gramatikas mācību grāmatas, kurās skats uz latviešu valodu jau bija gluži zinātnisks, ne vairs tikai jaunākajām skolu klasēm domāts. 1879./1880. gadā iznāca viņa ”Latviešu valodas mācība, sistemātisks kurss” trīs daļās. Otrs nopelns ir Krievijas impērijas likumu pārtulkošana latviešu valodā. To Stērstu Andrejs darīja, izmantodams savas jurista zināšanas. ”Ķeizara Aleksandra II tiesu ustavos” 1889. gadā viņš latviskoja vairākus terminus. Tā radās vēl šodien izmantojamie ”aizmuguras spriedums”, ”blakus sūdzība”, ”izpildu raksts”.

LA.lv