Pasaulē
Vēsture

1858. gada 23. aprīlī. Dzimis kvantu fizikas radītājs2


Makss Planks (1858 – 1947)
Makss Planks (1858 – 1947)
Makss Planks (1858 – 1947)

Pirms 160 gadiem jurista ģimenē Ķīlē piedzima viens no 20. gadsimta ievērojamākajiem fiziķiem, mūsdienu modernās fizikas pamatlicējs un kvantu mehānikas teorijas radītājs, Nobela prēmijas laureāts Makss Planks. Viņam pieder domugrauds: “Eksistē vien tas, ko iespējams izmērīt.” Planka pētījumu loks bija plašs – tas skāra termodinamiku, enerģijas dabu, optiku, mehāniskās kustības likumsakarības. Svarīgākā tomēr ir Planka kvantu teorija, kas attiecas uz kvantiem – par atomiem sīkākām matērijas daļām un procesiem attiecīgajā līmenī. Savu domu zinātnieks pirmo reizi noformulēja 1900. gadā pētījumā par sakarsētu ķermeņu gaismas starojumu. Planks pieņēma, ka gaisma no ķermeņa tiek izstarota noteiktās porcijās –kvantos. Kad gaisma izstarota no ķermeņa, tā iegūst nepārtraukta viļņa dabu. Šo vilni, piemēram, ar daļēji atstarojošu un daļēji caurspīdīgu stara dalītāju, var dalīt daļās neierobežoti daudz reižu. Planks radīja formulu, pēc kādas aprēķināms kvanta enerģijas lielums, ieviešot koeficientu – Planka konstanti. Zinātnieks apzinājās, ka viņa idejas neatbilst klasiskās fizikas priekšstatiem, un meklēja iespējas tās savietot. Tomēr arī kolēģu pētījumu iespaidā galu galā viņš nāca pie secinājuma, ka klasiskā un kvantu fizika ir dažādas lietas. Kvantu fizikā, piemēram, nav iespējams vienlaikus precīzi zināt daļiņas fizikālos lielumus – nevar vienlaikus precīzi pateikt, kur atrodas elektrons, kādā virzienā un ar kādu ātrumu tas kustas.

LA.lv