Latvijā
Vēsture

1887. gada 22. augustā. Latviešu dziesmas Režicā 16

Pirms 130 gadiem laikraksta “Mājas Viesis” korespondents par iespaidiem Vitebskas guberņas Režicā (Rēzeknē): “Svētdien man gadījās pie tās koncertes klāt būt, ko Latviešu dziedātāju koris zem Strūžānu skolotāja Brasliņa kunga vadīšanas tur izrīkoja. Tās dienas vakars bij brīnum jauks un silts, tādēļ arī laba tiesa klausītāju bija tās muižas dārzā sapulcējušies, kur koncerte tika izrīkota. Noliktā stundā tur aizgājis, kas bija vienu versti no pilsētas, es visu lielo dārzu atradu ļaudīm pilnu, kur uz ietaisītas vietas, kas ar dēļiem bij izsista, pie labas mūzikas tika daudz un dažādi danči dēļ izlustēšanas dancoti. Tumsai metoties, viss dārzs nu atspīdēja vienās ugunīs, kur drīzi no skatuves, uz četrām balsīm dziedāta, atskanēja pa krieviski tā dziesma “Dievs, sargi ķeizaru”. Pēc šās dziesmas nodziedāšanas nu izcēlās varena “urrā” saukšana un roku plaukšķināšana, kas pie raķešu sprādzināšanas nemaz negribēja beigties, līdz kamēr koris pa otru reizi to pašu dziesmu nodziedāja pa latviski (..). Pēc 10 minūtes atpūšanās nāca vēl sešas latviešu tautas dziesmas, kas visas tika pa latviski vien dziedātas. It īpaši tika aplaudētas “Līgo laiva uz ūdeņa” un “Ozolīti, zemzarīti”, kas pie krieviem, katoļiem un citiem klausītājiem lielu labpatikšanu iemantoja.”

LA.lv