Latvijā
Vēsture

1917. gada 19. decembrī. Lielinieki pret Latvijas valsts ideju 16


Valka 20. gs. sākumā.
Valka 20. gs. sākumā.
Valka 20. gs. sākumā.

Pirms 100 gadiem (1918. gada 1. janvārī pēc jaunā stila) Valkā un visā vācu neokupētajā Vidzemes daļā valdošā, lielinieciskā Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes izpildkomiteja jeb “Iskolats” pieņēma lēmumu aizliegt pilsoniskās Latviešu pagaidu nacionālās padomes (LPNP) darbību. Lielinieki acīmredzami bija sapratuši, ka pirms mēneša izveidotā institūcija, kuras mērķis bija neatkarīgas Latvijas valsts dibināšana un kura apvienoja ievērojamu daļu tā laika latviešu politiķu un intelektuāļu, tiem ir konkurents. Tika slēgti arī Valkā iznākošie pilsoniskie izdevumi “Līdums” un “Laika Vēstis”, kas gan kādu brīdi izmanījās iznākt ar citiem nosaukumiem – “Laika Balss” un “Laika Domas”, līdz tika slēgti pavisam. Vairoties no arestiem, LPNP nodaļas un dalībnieki pārcēlās uz Petrogradu un Maskavu, kur pilsētu lieluma un valdošu juku apstākļos bija vienkāršāk palikt nemanītiem un turpināt iesākto darbu, liekot pamatus Latvijas valstiskumam. 1918. gada janvāra beigās (pēc jaunā stila) LPNP Petrogradā noturēja savu 2. sesiju. Tajā piedalījās 20 delegāti. Sesija konspirācijas nolūkos tika sarīkota vispirms vienā, pēc tam citā adresē. Savukārt vasarā lielinieku represijas jau bija tiktāl pastiprinājušās, ka LPNP ārlietu nodaļa par labāku atzina sanākšanu organizēšanu ne vairs telpās, bet Petrogradas parkos.

LA.lv