Latvijā
Vēsture

1918. gada 2. maijā. No Rīgas līdz Jelgavai tikai skursteņi…0


Pirmā pasaules kara postījumi Jelgavā.
Pirmā pasaules kara postījumi Jelgavā.
Pirmā pasaules kara postījumi Jelgavā.

Pirms 100 gadiem Valkā vācu okupācijas apstākļos iznākošās avīzes “Līdums” atsauce uz aculiecinieka stāstīto par braucienu uz Kurzemi: “Vispārējais iespaids no Kurzemes šāds: no Rīgas līdz Jelgavai un no Jelgavas līdz Tukumam redzot pa lielākai daļai tikai māju skursteņus. Saprotams, ka no Rīgas līdz Tukumam aina vēl bēdīgāka. Dzelzceļš starp pēdējiem diviem punktiem vēl neesot kārtībā. No Tukuma aina spēji mainoties. Te virzienā uz Cēri, Stendi, Ugāli un Ventspili nodegušu ēku vairs neredzot. Tas pats bijis novērojams, braucot pa zemes ceļu no Ventspils caur Kuldīgu uz Kabili. No Kabiles pagasta 120 saimniekiem izbēgušo bijis ap 50. Vecsaimnieku gan ļoti mazs procents palicis. Saimnieciskie apstākļi visu laiku bijuši diezgan ciešami. (..) Daudzi bezzemnieki iedzīvojušies inventārā un saimnieko atstātās mājās. Daži no palikušajiem saimniekiem pārgājuši uz savu kaimiņu labākām mājām. Vēl tagad kuru katru tukšu māju varot dabūt no vācu valdības rentēt. (..) Ēku postīšanā Kurzemē lielu lomu spēlējuši atstātajās mājās nometinātie krievu gūstekņi, bet arī palikušie iedzīvotāji nav atturējušies šo to pievākt. Visā Kurzemē uz zemēm sāpīgi sajūtams kārtīgas pasta satiksmes trūkums. Pastu varot gan saņemt caur vietējām komandantūrām, bet ceļš līdz turienei lielākai daļai iedzīvotāju tāļš. Pavisam bēdīgā stāvoklī atrodas prese.” Jāatzīmē, ka Kurzemi Pirmais pasaules karš bija saudzējis, jo 1915. gadā tā tika ieņemta ātri, bet frontes līnija divus gadus stiepās gar Daugavu.

LA.lv