Latvijā
Vēsture

1924. gada 15. aprīlī 0

Pirms 90 ga­diem, 1924. gada 15. aprīlī, Pieminekļu valde pieminekļu sarakstā oficiāli iekļāva pirmo objektu – Gaides brāļu draudžu saiešanas namu Valmieras apriņķa Kauguru pagastā.

”Valdības Vēstnesī” bija norādīts: ”.. J. Eglītim piederošo Gaides māju robežās atronamo un Valmier-Valmiermuižas baznīcas valdes pārziņā esošo brāļu draudzes saiešanas namu un J. Eglītim piederošo zemes platību, uz kuras saiešanas nams atrodas, 30 metru platumā un 40 metru garumā”. Par 1765. gadā celtā pieminekļa pārraugu sabiedriskā kārtā iecēla agronomu Hermani Endzeliņu, valodnieka Jāņa Endzelīna brāli. Pirmajā pieminekļu sarakstā bija vēl divi objekti – ”akmens laikmeta dzīves vieta Riņukalns” (vidējā neolīta apmetne) arī Valmieras apriņķī, un ”dievekļa akmens” pie Piņņu mājām Aizputes apriņķī. Diemžēl pirmais aizsargājamais piemineklis 1947. gadā gāja bojā ugunsgrēkā.

LA.lv