Latvijā
Vēsture

1927. gada 14. jūlijs. LU trūkst svētku telpu 0

Pirms 90 gadiem pirmais vēlētais Latvijas Universitātes (LU) rektors (1920 – 1923), profesors un mākslas zinātnieks Ernests Felsbergs “Jaunākajās Ziņās” par LU trūkumiem iepretim Tērbatas universitātei Igaunijā: “Nav pareizi, ka universitātei, kurai ap 7000 studentu un ap 800 mācībspēku, svētku zāle, stāvvietas ierēķinot, var uzņemt tikai 400 personas un ka universitātes augstākam administratīvam orgānam – universitātes padomei – jānotur sēdes bijušā nelielā klausītavā; nav pareizi, ka fakultātēm ar apmēram tūkstots studentiem nav nevienas klausītavas, kas varētu uzņemt 500 klausītāju; nav pareizi, ka universitātei nav uzgaidāmo telpu studējošiem, kam darīšanas universitātes kancelejā, tā ka brīžiem viņi tūkstošiem drūzmējas universitātes galvenās ēkas šaurajos koridoros ar stipri izlietoto gaisu. [..] Jāceļ nams ar svētku zāli, divām trijām lielām klausītavām, kancelejas un uzgaidāmām telpām. Nama spārnos varētu ievietot mākslas muzeju un universitātes bibliotēku ar plašu lasītavu. Jauno gaismas pili ceļot, rastos nodarbošanās Latvijas māksliniekiem, un to zināmā mērā varētu uzskatīt arī par brīvības pieminekli, kurā novietojami Latvijas brīvības cīnītāju un dibinātāju attēli.”

LA.lv