Latvijā
Vēsture

1927. gada 28. februārī. 0

Latvijā 10 tūkstoši makšķernieku

Pirms 90 gadiem “Jaunākās Ziņas” ar prieku pavēstīja, ka Latvijas Makšķernieku biedrībā apvienoto oficiālo makšķernieku skaits sasniedzis 300, bet kopējais makšķernieku skaits varētu būt 10 tūkstoši: “Vēl nesen makšķerēšanu uzskatīja par blēņošanos; nopietni cilvēki kautrējās ņemt rokā makšķeri. Tagad šis uzskats stipri grozījies. Makšķernieku saimē tagad reprezentētas visas mūsu inteliģentās profesijas. Biedru sarakstos ministri, deputāti, direktori, rakstnieki, advokāti, žurnālisti, mākslinieki, virsnieki, ierēdņi, skolotāji. Lielās saimes locekļi brīnās, kā tas nācies, ka viņi mūža lielāko daļu nodzīvojuši, nezinādami tīkamo makšķerēšanas sportu. Makšķerēšanas izplatīšanos lielā mērā veicinājusi attiecīga literatūra.” Latvijā 20. gados bija radušies vairāki uzņēmumi, kas izgatavoja makšķerēšanas inventāru, līdz ar to tas kļuva plaši pieejams. Vēl pamudinošāks bija apstāklis, ka Makšķernieku biedrība biedru vajadzībām visā valstī nomāja ezerus, kuros rūpnieciskā zveja ar tīkliem līdz ar to tika aizliegta. “Klaiņāšana gar upēm un ezeriem dažu labu attura no alkohola, dejas grīdām un citiem ļaunumiem, tā iespaidojot tautas fizisko un morālisko veselības līmeni.”

LA.lv