Latvijā
Vēsture

1929. gada 22. janvārī. Dzelzceļa būve kā pabalsts Latgalei0


Rūjienas dzelzceļa stacija.
Rūjienas dzelzceļa stacija.
Rūjienas dzelzceļa stacija.

Pirms 90 gadiem inženieris Alfrēds Razums “Jaunākajās Ziņās” par ķeršanos pie Rīgas–Rūjienas dzelzceļa līnijas būvdarbiem: “Rīgas–Rūjienas dzelzceļa būves darbus plašos apmēros uzsāks jau šonedēļ, nodarbinot līdz 2000 strādnieku, kā arī zirdzeniekus.

Pēc maniem novērojumiem pie Liepājas–Glūdas dzelzceļa būves strādnieki no savas izpeļņas nosūta divas trešdaļas uz pastāvīgo dzīves vietu. Tā kā zemes darbos vairums strādnieku bija latgalieši – sīkzemnieki, tad šīs līnijas būve ir devusi iespēju ieguldīt Latgales lauksaimniecībā vairākus miljonus latu.

Arī uzsākot Rīgas–Rūjienas dzelzceļa būvi, varēs pabalstīt Latgales zemračus, daļu vietējo būvstrādnieku un zemraču, vietējos iedzīvotājus pie materiālu pievešanas, kā arī latgaliešus un zirdziniekus – zemes vedējus. Arī inteliģentos bezdarbniekus un sīkos veikalniekus varēs nodarbināt pie darbu izpildīšanas un strādnieku apgādāšanas.

Saprotams, ka visplašāk darbu atradīs Rīgas bezdarbnieki, kuriem šī dzelzceļa būve ir visparocīgākā. Rīgas–Rūjienas dzelzceļa būvi domāts organizēt sekojoši: vispirms ierīkošu siltas telpas (barakas) strādniekiem; došu siltas pusdienas par pašizmaksu.

Strādnieku izpeļņu saskaņošu ar tirgus cenām. Sagatavošanas un faktiskos darbus uzsākšu nedēļas laikā, strādnieki un darbinieki dabūs brīvbiļeti no Latgales un citurienes ar tiesību saņemt biļetes uz mājām pēc viena mēneša.” 148 km garās dzelzceļa līnijas būvdarbus pabeidza 1937. gadā. Mūsdienās no šīs līnija pastāv vairs tikai posms līdz Skultei.

LA.lv