Latvijā
Vēsture

1929. gada 8. novembrī. Pirmais mazpulks0


Mūsdienu mazpulcēni.
Mūsdienu mazpulcēni.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Pirms 80 gadiem Ezeres sešu klašu pamatskolā Roberta Kalniņa vadībā tika nodibināts Latvijā pirmais mazpulks “Asni” – skolēnu ārpusskolas nodarbību kopa, kuras darbībā galvenais vadmotīvs bija ieaudzināt bērnos interesi par lauksaimniecību, sniegt zināšanas par to. Sākotnēji gan šo kopu sauca par “Ezeres jaunatnes lauksaimniecības klubu” un tikai vēlāk kaldināja nosaukumu “mazpulki”. Pirmajā mazpulkā iestājās 14 bērni. Taču 1939. gadā Latvijā jau bija 1100 mazpulki ar 40 tūkstošiem dalībnieku – katrs piektais skolu jaunietis laukos un katrs ceturtais Rīgā. Šiem pulciņiem bija sava specializācija, piemēram, laukkopība, lopkopība, cūkkopība, putnkopība, sēklaudzēšana, ogulāju audzēšana, rožu audzēšana un tamlīdzīgi. 30. gados kustība auga kampaņveidīgi, aptvēra visas Latvijas pamatskolas un kļuva par vienu no ulmaņlaiku Latvijas simboliem, ciktāl ir runa par jaunatnes audzināšanu. Mazpulki, tiesa, krietni mazākā vērienā, pastāv Latvijā arī mūsdienās. Pirms Otrā pasaules kara tās darbība lielā mērā saistījās ar Kārļa Ulmaņa vadīto Latviešu zemnieku savienību (LZS). Ulmanis ideju bija aizguvis no ASV pieredzētā un popularizēja to savās publikācijās. Tiesa, mazpulki tolaik jau bija populāri Eiropā, piemēram, Polijā, kur 1926. gadā bija 36 tūkstoši mazpulcēnu. Mēģinājumi dibināt mazpulkus Latvijā bija jau 1928. gadā. Sākotnējā attieksme pret tiem bija noraidoša, jo daudzi saskatīja tajā LZS mēģinājumus paplašināt savu politisko ietekmi.

LA.lv