Ekonomika
Nauda

Jāmaksā milzīgas summas par dažiem kubikmetriem silta ūdens16

Foto – LETA

SIA “Smiltenes NKUP” iedzīvotājiem pieprasa ļoti augstu samaksu par piegādātā siltā ūdens kubikmetru. Kopš šā gada februāra Smiltenes daudzdzīvokļu māju īrniekiem milzīgos apmēros – dubultā un pat trīskārši – pieaugusi cena par karstā ūdens kubikmetru. Līdz februārim vajadzēja maksāt nepilnus sešus eiro par vienu kubikmetru, turpretim šobrīd cena ir mainīga – vienā mēnesī var būt 10 eiro, citā 16, citā 11, neieskaitot PVN. Lieki teikt, kā jūtas lielās ģimenes, kur patērē trīs, četrus vai pat vairāk kubikmetrus karstā ūdens.

Attaisnojas ar MK noteikumiem

“Smiltenes NKUP”, kas ir pakalpojuma piegādātāja, skaidro: “Smiltenē nav siltā ūdens tarifa, bet gan vienības cena par kubikmetru, un to nenosaka ne Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, ne kāda ministrija, ne NKUP. Maksa veidojas, pamatojoties uz skaitītāju rādījumiem un aprēķinu metodiku, kāda noteikta MK noteikumos Nr. 524.”

Smiltenes NKUP ar aprēķiniem, shēmām un tabulām arī pierāda, ka kubikmetra vienības cena šobrīd ir pilnīgi likumīgs jēdziens un būs tāds pat tad, ja no īrniekiem par siltā ūdens kubikmetru prasīs kaut vai 50 eiro.

SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš: “Šābrīža Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka siltā ūdens uzskaite ir jānodala no mājas kopējā patērētā siltumenerģijas apjoma. Lai valdībā pieņemto pildītu praksē, daudzdzīvokļu mājās ir uzstādīti skaitītāji. Tie parāda, cik siltumenerģijas mēnesī patērēts ūdens uzsildīšanai. Vadoties no šā rādījuma, mēs aprēķinām vienības cenu, ko iekļauj īres un komunālo pakalpojumu individuālajos rēķinos.”

Vēl jaunums un reizē skaidrojums šā gada augstajai vienības cenai ir tāds, ka apkure nodalīta no siltā ūdens ražošanas. Mājās, kurās uzstādīti siltuma skaitītāji, ūdens uzsildīšanu aprēķina, patērēto siltuma daudzumu reizinot ar siltuma piegādātāja un regulatora noteikto tarifu, kas Smiltenē ir 47,97 eiro par megavatstundu. Tālāk atskaita konstantu samaksu par ūdens cirkulāciju un pēc individuālo skaitītāju kopējā rādījuma izdala viena kubikmetra cenu. Ja kāds īrnieks rādījumus nav iesniedzis vai nolasījis neprecīzi, pārējiem summa palielinās. Respektīvi – apzinīgie maksātāji cieš, jo vienības cena veidojas nekorekta.

Ja mēnesī esi notecinājis divus kubikmetrus ūdens, bet, piemēram, kādi desmit īrnieki rādījumus nav iesnieguši, dzīvokļa kopējais īres rēķins siltā ūdens dēļ var paaugstināties pat dubultā, bet, ja gribēji mazgāties biežāk un izlietoji četrus kubikmetrus, cipars tuvojas vai pat pārsniedz 100 eiro.”

Cik ilgi sodīs godprātīgos maksātājus?

Gan Aigars Vīvuliņš, gan NKUP ekonomiste Aija Cirša uzsver, ka situācija nav loģiska. Jā, ir jāiet, jārunā ar īrniekiem, bet nav risinājuma, kā piespiest nodot precīzus skaitītāja rādījumus noteiktajos datumos. Tāpat ir neiespējami izkontrolēt, ko dzīvoklī rāda skaitītājs.

Vai patiešām aiz MK noteikumiem kā aizsega var tukšot cilvēku naudas makus? A. Vīvuliņš atbild, ka ne, ka summa par patērēto siltuma daudzumu ūdens uzsildīšanai vienkārši tiekot godprātīgi sadalīta uz galviņām, savukārt samazinājušās esot apkures izmaksas.

Kā viena no izejām nemaksāt augsto vienības cenu par siltā ūdens kubikmetru ir boilera izmantošana. Tie, kuri tā rīkojas, ir vinnētāji, un Smiltenē jau kā piemēru min mājas, kurās lielākajā daļā dzīvokļu boileri uzstādīti.

Vēl “Smiltenes NKUP” uzskata, ka daži īrnieki dzīvo nesenajā padomju iekārtā: kaut ko nozagt, kādu apšmaukt, izmantot, bet nesamaksāt. Nu un kas, ja par kaimiņu, ar kuru laipni sasveicinies un uzsit jaunākās klačas, esi jau samaksājis… Kaimiņš NKUP amatpersonas dzīvokļos neielaiž, skaitītāju rādījumus pārbaudīt neļauj.

Cena pārāk augsta

Mārtiņš Auders, Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors, izpētot “Smiltenes NKUP” mājas lapu internetā, nav atradis pamatojumu un skaidrojumu, kādēļ tik būtiski palielināta cena par vienu kubikmetru karstā ūdens. “Kā iemeslu palielinājumam nedrīkst norādīt Ministru kabineta noteikumus. Tajos ir tikai metode, kā veikt aprēķinus, nevis konkrēta cena par kubikmetru. Tādēļ nesaprotu, uz ko pamatojoties “Smiltenes NKUP” ir tik strauji paaugstinājis no iedzīvotājiem iekasējamo maksu,” brīnījās M. Auders.

Viņš norādīja arī uz to, ka nav tādu Ministru kabineta noteikumu, ar ko liek pieņemt, ka viens cilvēks vidēji patērē 4,5 kubikmetrus karstā ūdens mēnesī. Savukārt, ja dzīvoklī nav skaitītāja vai īrnieki noteiktajā termiņā trīs mēnešus nenodod skaitītāja rādījumus, tad visas mājas ūdens patēriņa starpību drīkst uzrēķināt šo dzīvokļu īpašniekiem.

Arī Smiltenes novada pašvaldība informē, ka kopš 2018. gada 1. janvāra visās Smiltenes pilsētas daudzdzīvokļu mājās, kuras apsaimnieko SIA “Smiltenes NKUP”, ir uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji. Tie uzrāda patēriņu siltā ūdens uzsildīšanai megavatos. Taču, ņemot vērā gan iedzīvotāju, gan žurnālistu jautājumus, pašvaldība ir lūgusi SIA “Smiltenes NKUP” par ūdens uzsildīšanas vienības cenas aprēķināšanu sagatavot iedzīvotājiem precīzāku skaidrojumu, iekļaujot konkrētus piemērus, kā šī vienības cena tiek aprēķināta un piemērota. Pašvaldība aicina dzīvokļu īpašniekus pārrunāt radušās neskaidrības dzīvokļu īpašnieku sapulcēs, lai rastu atbildes uz jautājumiem pie apsaimniekotāja – NKUP.

Rēķini par silto ūdeni būs atbaidoši

Līdzko daudzdzīvokļu mājā tiks uzstādīti kopējie siltā ūdens skaitītāji, nākotnē individuālajos rēķinos par patērētajiem kubikmetriem summas var būt atbaidošas. Pēc visdrūmākajām prognozēm, par kubikmetru pat līdz 50 eiro un vairāk, dažviet, protams, mazāk un varbūt arī pavisam maz, jo visus aprēķinus veiks atbilstoši šā kopējā skaitītāja rādījumam un iesniegtajiem skaitļiem par izlietoto ūdeni. Un maksāsim likumīgi, jo saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta ceturto daļu, kas nosaka kārtību, kādā aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu, par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem 2015. gada 15. septembrī izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 524 atļauj visu. Tostarp prātam neaptveramas summas par dažiem kubikmetriem silta ūdens.

LA.lv