Latvijā
Izglītība

30 nelojālie skolotāji, kuriem var draudēt atlaišana: ko tādu viņi dara?20

Foto-Shutterstock

Valdība akceptējusi grozījumus Izglītības likumā, kas paredz iespēju darba devējam nekavējoties izbeigt darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādes vadītāju vai pedagogu, ja tiek konstatēts, ka persona nav lojāla Latvijai un pārkāpj Izglītības likumā noteikto.

Izglītības valsts kvalitātes dienests (IKVD) aplēsis, ka šādu skolotāju varētu būt 30. “Šāds skaitlis veidojies, analizējot informāciju, kuru kvalitātes dienests ieguvis veiktajās pārbaudēs, analītiskajās izpētēs un no tiesībsargājošajām institūcijām laika periodā no 2012.gada,” portālam “la.lv” norāda dienesta pārstāve Jana Veinberga.

Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis gan mierina: “Gribu nomierināt pedagogu saimi, jo ļoti ceru, ka šiem grozījumiem būs tikai preventīvs raksturs, kas liks vienam otram direktoram apdomāt, vai ir atbalstāmas aģitācijas paramilitārām nometnēm, citu valstu propagandai. Ceru, ka neviens netiks atbrīvots no darba, bet, ja kāds vēlēsies turpināt ierasto praksi, tad mums būs likuma norma, kas ļaus to atrisināt.”

Lai likums stātos spēkā, par to vēl diskutēs un tas jāpieņem Saeimā.

Pēc IKVD datiem skolās ir konstatēti šādi gadījumi, kad pret skolotāju varētu tikt vērsta norma par atbrīvošanu no amata:

– 2012. gadā kādas vidusskolas pedagogs savu nelojalitāti atzina publiski plašsaziņas līdzekļos. Kvalitātes dienests lūdza skolai iesniegt rakstveida informāciju par to, kā tiek nodrošināta minētā pedagoga pienākuma izpilde. Izglītības iestādes vadība Darba likumā noteiktajā kārtībā izteica pedagogam rakstisku piezīmi un ieteica “turpmāk strikti norobežot savas politiskās aktivitātes, personīgos izteicienus, no pedagoga un skolas tēla.” Atbilstoši dubultās nesodāmības principam citas sankcijas nevarēja tikt piemērotas.

– 2013.gada novembrī kvalitātes dienests pieprasīja un izvērtēja vairāku izglītības iestāžu vadītāju paskaidrojumus saistībā ar šo izglītības iestāžu rīcību, noņemot un rediģējot Latvijas proklamēšanas 95.gadadienai veltītos plakātus un izvietojot izglītības iestāžu telpās rediģētus plakātus, kas noliedz Latvijas okupācijas faktu.

Saistītie raksti

– Pēdējo gadu laikā kvalitātes dienesta rīcībā regulāri nonāk informācija par to, ka izglītības iestādes vai pedagogi mācību un audzināšanas procesā izmanto mācību līdzekļus un citus mācību materiālus, kuri neatbilst Izglītības likumā, valsts izglītības standartos un īstenotajās izglītības programmās noteiktajam regulējumam. Šo gadījumu izvērtējumu kvalitātes dienests veic sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC). Piemēram,
Krievijā izdotas grāmatas, tajā skaitā mācību grāmatas politoloģijā, politikā un tiesībās, vēsturē, sociālajās zinātnēs. Šo grāmatu teksts ir svešvalodā, turklāt neatbilst Latvijas Republikas valsts izglītības standartam; pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas izdotas mācību literatūras izmantošana, piemēram, 1988.gadā izdota latviešu valodas mācību grāmata, – arī šādas grāmatas neatbilst valsts izglītības standartiem, jo tajās pašreizējai valsts iekārtai neatbilstošā nozīmē tiek pieminēta Padomju Latvija, PSRS, LPSR, komunistiskā partija, divvalodība; mācību materiāli, tajā skaitā audiovizuālā formātā, kas ir pretrunā ar Satversmi.

– Izglītības iestāžu telpās ar izglītības iestādes vadītāja akceptu un pedagogu iesaistīšanos, mēdz notikt arī politiskā aģitācija, kas arī var būt pretrunā ar pienākumu audzināt Latvijas patriotus. Kvalitātes dienests regulāri saņem informāciju par šādiem aģitācijas gadījumiem un ir aizrādījis izglītības iestādēm par pedagoga pienākumu ievērot politisko un reliģisko neitralitāti, kā arī par politiskās aģitācijas nepieļaujamību izglītības iestādes telpās un skolēniem domātos pasākumos.

LA.lv