Ekonomika
Bizness

38 miljoni ražošanas tehnoloģijām0


Koncerna AS “Latvijas Finieris” bērza saplākšņa ražošanas rūpnīca Igaunijas pilsētā Kohilā.
Koncerna AS “Latvijas Finieris” bērza saplākšņa ražošanas rūpnīca Igaunijas pilsētā Kohilā.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Ministru kabinets apstiprinājis noteikumus Eiropas Savienības fondu programmā jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, lai varētu sākt ceturtās kārtas projektu pieteikšanas un īstenošanas procesu, vēstīts “Latvijas Avīzes” pielikumā “Latvijas Bizness”.

Kompetences centru atbalsta programmas mērķis ir paaugstināt komersantu konkurētspēju, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību.

Atbalstu kompetences centros var saņemt mazie, vidējie un lielie komersanti, kā arī pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas.

Eiropas Komisija 2018. gada sākumā pētījumā par Latvijas pētniecības finansēšanas sistēmu (“Latvian Research Funding System. Final Report”) atzinīgi novērtēja ES fondu programmu un līdz ar to ieguldītā ES finansējuma nozīmi inovācijas attīstībā Latvijā.

Pētījumā minēts, ka starp ES finansētajām programmām kompetences centri šķiet visveiksmīgākais inovāciju veicinošais instruments Latvijā, lai izveidotu tiltus starp pētniecības centriem un rūpniecību.

Apstiprinātajos noteikumos ir pilnveidoti programmas ieviešanas nosacījumi, kas veicinās jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību un ieviešanu ražošanas procesā katrā no astoņām Viedās specializācijas jomām.

Tās ir – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībai un kokapstrādē; inovatīvi risinājumi lauksaimniecībai un pārtikas ražošanai; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; viedie materiāli; modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas; aparātbūve (elektronika); informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; viedā enerģētika.

Pašlaik turpinās darbs pie atbalsta programmas ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas atlases nolikuma izstrādāšanas.

Programmas ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 80 143 615 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 64 314 892 eiro un privātais līdzfinansējums – 15 828 723 eiro.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda pieejamais finansējums ceturtās kārtas ietvaros ir 37 664 892 eiro apmērā.

Otrajā kārtā apstiprinātie astoņi kompetences centri ar 2018. gada septembri sāka 186 projektu īstenošanu, sniedzot atbalstu 138 uzņēmumiem.

Līdz 2018. gada 1. jūnijam radīta 291 jauna darba vieta, pētniecības un inovāciju projektu īstenošanā iesaistīts 291 maģistrants un doktorants.

Publicēti vairāk nekā 108 zinātniskie raksti starptautiskās datu bāzēs indeksētajos žurnālos. Līdz 2018. gada septembrim gala rezultāti apstiprināti 57 pētījumiem.

LA.lv