Latvijā
Izglītība

Latvijas jauniešiem izcili sasniegumi olimpiādēs ārzemēs0

Foto Valsts kanceleja, kolāža – la.lv

Valdības vadītājs Māris Kučinskis pasniedzis Ministru kabineta Diplomus par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs aizvadītajā gadā.

Kopumā diplomi piešķirti 47 jauniešiem un viņu pasniedzējiem par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs. 2017. gadā augstus sasniegumus matemātikas, informātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas olimpiādēs guvuši 13 mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti.

Starptautisko olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana Latvijā notiek jau 20. reizi, kad kopsummā pa šiem gadiem Latvijas skolēni ir atveduši 11 zelta medaļas – informātikā 7,ķīmijā 2, Matemātikā 1 un fizikā 1 zelta medaļu.

UZZINI BALVAS SAŅĒMĒJUS:Ministru kabineta balva – diplomu un naudas balva – piešķirta šādiem starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem un viņu pedagogiem:

Reinim Irmejam, Kembridžas Universitātes Sv. Jāņa koledžas 1. kursa studentam, par iegūto 2. vietu starptautiskajā fizikas olimpiādē – 1425 eiro;

Sergejam Vinogradovam, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājam, R. Irmeja pedagogam – 91 eiro;

Jānim Cīmuram, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes pētniekam, R. Irmeja, I. Vitenburga un A. Jeļisejeva pedagogam – 300 eiro;

Guntaram Kitenbergam, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes vadošajam pētniekam, R. Irmeja, I. Vitenburga un A. Jeļisejeva pedagogam – 300 eiro;

Dāvim Zavickim, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes 3. kursa studentam, R. Irmeja, I. Vitenburga un A. Jeļisejeva pedagogam – 300 eiro;

Danielam Krimanam, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes 3. kursa studentam, R. Irmeja un A. Jeļisejeva pedagogam – 205 eiro;

Rūdolfam Treilim, Mančesteras Universitātes Fizikas programmas 3. kursa studentam, R. Irmeja pedagogam – 91 eiro;

Valtam Krūmiņam, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes 2. kursa studentam, R. Irmeja pedagogam – 91 eiro;

Reinim Cirponam, Sv. Andreja Universitātes Skotijā 1. kursa studentam, par iegūto 3. vietu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē un par iegūto Atzinības rakstu starptautiskajā matemātikas olimpiādē – 1705 eiro;

Liesmai Āboliņai, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājai, R. Cirpona pedagoģei – 142,50 eiro;

Jānim Liepiņam, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta pētniekam, R. Cirpona, E. Gāršas un A. Sokolovska pedagogam – 427,50 eiro;

Agnesei Kokinai, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta pētniecei, R. Cirpona, E. Gāršas un A. Sokolovska pedagoģei – 427,50 eiro;

Valdim Pirsko, Rīgas Stradiņa universitātes Onkoloģijas institūta Molekulārās ģenētikas laboratorijas pētniekam, R. Cirpona, E. Gāršas un A. Sokolovska pedagogam – 427,50 eiro;

Dacei Andžānei, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājai, R. Cirpona, I. J. Pretkalniņa un A. Bangas pedagoģei – 354 eiro;

Jevgēnijam Vihrovam, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pētniekam, R. Cirpona, I. J. Pretkalniņa un A. Bangas pedagogam – 354 eiro;

Filipam Jeļisejevam, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Also Cloud Latvia” izstrādes grupas vadītājam, R. Cirpona, I. J. Pretkalniņa un A. Bangas pedagogam – 354 eiro;

Mārim Valdatam, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes doktorantam, R. Cirpona, I. J. Pretkalniņa un R. Aleksejeva pedagogam – 289 eiro;

Mārtiņam Kokainim, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pētniekam, R. Cirpona, I. J. Pretkalniņa un R. Aleksejeva pedagogam – 289 eiro;

Jurim Smotrovam, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes profesoram, R. Cirpona, I. J. Pretkalniņa un R. Aleksejeva pedagogam – 289 euro;

Elzai Gāršai, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 1. kursa studentei, par iegūto 3. vietu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē – 995 eiro;

Initai Kriškānei, Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājai, E. Gāršas pedagoģei – 142,50 eiro;

Artūram Sokolovskim, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolniekam, par iegūto 3. vietu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē – 995 euro;

Irinai Ivanei, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolotājai, A. Sokolovska pedagoģei – 142,50 eiro;

Ingum Jānim Pretkalniņam, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes 1. kursa studentam, par iegūto 3. vietu starptautiskajā informātikas olimpiādē un par iegūto 3. vietu starptautiskajā matemātikas olimpiādē – 1990 eiro;

Sergejam Meļņikam, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Progmeistars” vecākajam pasniedzējam, I. J. Pretkalniņa pedagogam – 570 eiro;

Agnesei Upītei, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolniecei, par iegūto 3. vietu starptautiskajā matemātikas olimpiādē – 995 eiro;

Jurim Škuškovnikam, medicīnas sabiedrības ARS Informācijas tehnoloģijas nodaļas vadītājam, A. Upītes un I. J. Pretkalniņa pedagogam – 651 eiro.

Artūram Bangam, Rīgas Ekonomikas augstskolas 1. kursa studentam, par iegūto 3. vietu starptautiskajā matemātikas olimpiādē – 995 eiro;

Ingvaram Vitenburgam, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolniekam, par iegūto 3. vietu starptautiskajā fizikas olimpiādē – 995 eiro;

Jevgenijam Proskurinam, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājam, I. Vitenburga pedagogam – 95 eiro;

Vjačeslavam Kaščejevam, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes asociētajam profesoram, I. Vitenburga pedagogam – 95 eiro;

Atai Krūmiņai, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājai, I. Vitenburga pedagoģei – 95 eiro;

Aleksejam Jeļisejevam, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes 1. kursa studentam, par iegūto 3. vietu starptautiskajā fizikas olimpiādē – 995 eiro;

Olgai Marčenko, Puškina liceja skolotājai, A. Jeļisejeva pedagoģei – 114 euro;

Margaritai Fomenko, Kembridžas Universitātes Sv. Katrīnas koledžas 1. kursa studentei, par iegūto 3. vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē – 995 eiro;

Skaidrītei Pakulei, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājai, M. Fomenko pedagoģei – 190 eiro;

Kasparam Veldrem, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājam, M. Fomenko, V. Aščeulova un E. Azandas pedagogam – 446,50  eiro;

Vitālijam Rjabovam, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas katedras docentam, M. Fomenko pedagogam – 190 eiro;

Vladislavam Aščeulovam, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas 12. klases skolniekam, par iegūto 3. vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē – 995 eiro;

Laurai Fjodorovai, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas skolotājai, V. Aščeulova pedagoģei – 114 eiro;

Jānim Briškam, Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskajam asistentam, V. Aščeulova un E. Azandas pedagogam – 256,50 eiro;

Tomam Rēķim, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes doktorantam, V. Aščeulova un E. Azandas pedagogam – 256,50 eiro;

Agrim Bērziņam, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes vadošajam pētniekam, V. Aščeulova pedagogam – 114 eiro;

Emīlam Azandam, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolniekam, par iegūto 3. vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē – 995 eiro;

Ritumam Cepītim, Kembridžas Universitātes Sv. Katrīnas koledžas 2. kursa studentam, E. Azandas pedagogam – 142,50 eiro;

Ruslanam Aleksejevam, M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātes Mehānikas un matemātikas fakultātes 1. kursa studentam, par iegūto Atzinības rakstu starptautiskajā matemātikas olimpiādē – 710 eiro;

Dzintaram Zicānam, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājam, R. Aleksejeva pedagogam – 125 eiro.

LA.lv