Pasaulē
Eiropa

5000 jauniešu jau strādā0

Eiropas Solidaritātes korpuss tika izveidots, lai jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem palīdzētu piedalīties solidaritātes pasākumos dažādās jomās (vide, kultūra, sociālie pakalpojumi, palīdzība bēgļiem, migrantiem, bērniem vai vecāka gadagājuma cilvēkiem), un tā ir nozīmīga Eiropas vērtību izpausme. Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir sniegt ieguldījumu tādu sabiedrības vajadzību apmierināšanā, kas līdz šim nav tikušas apmierinātas, vienlaikus veicinot jauniešu personisko, izglītojošo, sociālo, pilsonisko un profesionālo attīstību.

Līdz šim gandrīz 60 000 jauniešu ir reģistrējušies darbam Eiropas Solidaritātes korpusā un gandrīz 5000 no viņiem ir sākuši iekārtoties darbā. 27.jūnijā ES Padome ir vienojusies ar Eiropas Parlamentu par Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un par budžetu 2018. – 2020. gadam.

Eiropas Solidaritātes korpuss 90% no saviem līdzekļiem atvēlēs brīvprātīgā darba un solidaritātes projektiem, 10% – stažēšanās iespējām, savukārt ne vairāk kā 20% – iekšzemes darbībām.

No ES budžeta Eiropas Solidaritātes korpuss saņems 376,5 miljonus eiro.

Vienotais un viegli pieejamais kontaktpunkts uz jauniešiem paredzētiem norīkojumiem būs Eiropas Solidaritātes korpusa portāls.

Solidaritātes darbības varēs veikt gan ārpus dalībnieku mītnes zemes (pārrobeža), gan dalībnieku mītnes zemē (iekšzeme), un tās ilgs no trim līdz divpadsmit mēnešiem.

Īpašs uzsvars vērsts uz iekļautību un uz jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju, un uz viņu līdzdalību programmā.

Programma tiks īstenota kopā ar dažādām dalīb­organizācijām, lai palielinātu brīvprātīgo jauniešu izvēles iespējas.

Trešdien, 27.jūnijā, panāktā vienošanās dod iespēju pāriet uz Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošanas otro posmu un sasniegt mērķi, proti, panākt, lai līdz 2020. gadam Eiropas Solidaritātes korpusa darbā iesaistītos pirmie 100 000 eiropiešu.

LA.lv