Praktiski

Glīta adīta berete pašas rokām 0

Foto – Santa Atte

Man patīk valkāt beretes. Vēlos uzzināt, kā tā pareizi jāada. Maruta K. Ogrē

Lai precīzi aprēķinātu, cik valdziņu jāuzmet beretei, iepriekš jānoada paraudziņš. Uzmet 20 valdziņu un izraudzītajā rakstā ada 8 cm garu paraudziņu. Pēc tam izmēra paraudziņa platumu un noskaidro, cik valdziņu ir vienā centimetrā adījuma.

Jāņem vērā – adot no vilnas dzijas, vajadzīgais valdziņu skaits jāpalielina par 5–10 valdziņiem, jo vilnai ir tendence rauties. Turpretī, adot no kokvilnas vai sintētiskās dzijas, jāuzmet par 5–10 valdziņiem mazāk, jo šī dzija stiepjas.

Nepieciešamie materiāli

• 50 g 3. izmēra dzijas (50 g ~133 m)

• 4. izmēra adāmadatas

Darba gaita

• Beretei uzmet 79 valdziņus (galvas apkārtmērs – 56 cm).

• Pirmo kārtu ada kreiliski, otro – labiski, bet trešo – atkal kreiliski.

• Ceturtajā kārtā veido robiņus: pirmo valdziņu noceļ (to dara katras kārtas sākumā), uzmet apmetumu, 2 valdziņus saada labiski, atkal uzmet apmetumu un 2 valdziņus saada labiski, un tā līdz rindas galam.

• Piektajā kārtā visus valdziņus ada kreiliski.

• Sestajā kārtā visus valdziņus ada labiski.

• Septītajā kārtā visus valdziņus ada kreiliski.

• Astotajā kārtā sāk veidot beretes formu. Atzīmē 2., 9., 16., 23., 30., 37., 44., 51., 58., 65. un 72. valdziņu. Adot turp (labiskais adījums), no atzīmētā valdziņa ada 2 labiskus valdziņus – pirmo ada parastu, bet otru – grieztu, lai neveidojas caurumi. Atpakaļ visus valdziņus ada kreiliski. Tādējādi 8 turpejošās kārtās no valdziņa, kas atrodas virs iepriekš iezīmētā valdziņa, tiek veikta valdziņu pieaudzēšana. Ja skaita līdzi valdziņus, jāatceras, ka katrā nākamajā rindā valdziņu numerācija būs mainījusies, piemēram, ja iepriekš bija atzīmēti 2., 10., 18., 26., 34. valdziņš, tad nākamajā kārtā jau citi – 2., 11., 20., 29. un 38. valdziņš. Katrā kārtā tiek pieaudzēti 11 valdziņi. Tad 1 rindu ada labiski turp un 1 rindu atpakaļ kreiliski bez uzņemšanas.

• Beretes platuma uzņemšana pabeigta, tagad jāsāk cepures augšas veidošana. Noraukšanai katrā turpejošā labiskajā rindā labiski saada atzīmēto valdziņu ar nākamo valdziņu. Katrā rindā šādi norauc pa 11 valdziņiem, līdz uz adatām paliek pēdējie 12–13 valdziņi. Tos norauc, ar lāpāmo adatu izvelkot cauri visiem dziju un sašujot kopā. Sašuj beretes sānu vīli.

• Apakšējo maliņu pa roboto rindu ieloka uz iekšu un ar lāpāmo adatu piešuj uzmetuma malu pie kreisās puses.

Ja grib adīt biezāku bereti aukstākam laikam, ieteicams izmantot 4. numura dziju (50 g ~100 m), un pietiks ar uzmestiem 72 valdziņiem, savukārt pieaudzēšanu veido tikai 10 vietās katrā rindā, t.i., uz 2., 9., 16., 23., 30., 37., 44., 51., 58. un 65. valdziņu.

LA.lv