Praktiski
Manas tiesības

Administratīvo sodu var samazināt uz pusi. Kādos gadījumos tas iespējams?0

Foto – Shutterstock

Dzirdēju, ka tagad var samazināt administratīvo sodu pat uz pusi. Kādos gadījumos tas iespējams? ATIS SALDUS NOVADĀ

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā no 2016. gada 1. septembra tik tiešām ir 276.1 pants, kas tika ieviests, lai veicinātu iestāžu un personu savstarpējo sadarbību un brīvprātīgu naudassoda izpildi. Tajā noteikts, ka institūcija vai amatpersona, kas izskata administratīvā pārkāpuma lietu, var lemt par personas nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudassoda samaksas.

Taču to var izdarīt tikai atsevišķos un likumā precīzi noteiktos gadījumos, ja:

• persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir atzinusi savu vainu un piekrīt lēmumam par naudassoda uzlikšanu;

• nav konstatēti apstākļi, kas pastiprina personas atbildību par administratīvo pārkāpumu (piemēram, pārkāpums izdarīts alkohola reibumā);

• administratīvā pārkāpuma lietā nav cietušā;

• administratīvā pārkāpuma lietā nav piemērota garantijas nauda (tā ir naudas summa, kura nodrošina naudassoda iekasēšanu no ārzemnieka, kas izdarījis atsevišķus kodeksā paredzētus administratīvos pārkāpumus, un ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa vadītāja, kas izdarījis administratīvo pārkāpumu autopārvadājumu jomā, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē);

• par administratīvo pārkāpumu nav paredzēta administratīvā aresta piemērošana;

• persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, gada laikā jau nav bijusi nosacīti daļēji atbrīvota no naudassoda samaksas;

• administratīvā pārkāpuma lieta netiek izskatīta bez personas, kuru sauc pie administratīvās atbildības, klātbūtnes.

Piemērojot nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudassoda samaksas, institūcija vai amatpersona, kas izskata lietu, informē administratīvi sodīto personu par tās pienākumu 15 dienu laikā samaksāt lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu noteikto naudassodu 50% apmērā. Ja administratīvi sodītā persona izpilda šo nosacījumu, tā tiek atbrīvota no pārējās naudassoda daļas samaksas. Taču, ja tas netiek izdarīts, uzliktais naudassods būs jāsamaksā pilnībā.

Šādu atbrīvošanu no naudassoda samaksas nevar piemērot, ja, izvērtējot administratīvā pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību un citus apstākļus, kam ir nozīme lietā, institūcija vai amatpersona atzīst, ka nosacīta daļēja atbrīvošana no naudassoda samaksas nav piemērota taisnīga sodošā mērķa sasniegšanai. Bet tas jau ir visu lietas apstākļu vērtēšanas jautājums, kas katrā gadījumā tiek skatīts individuāli.

KONSULTĒJIS JURISTS ALEKSANDRS ČIČERINS

LA.lv