×
Mobilā versija
Brīdinājums +13.7°C
Ludmila, Laimdots, Laimiņš
Ceturtdiena, 21. jūnijs, 2018
26. augusts, 2013
Drukāt

Advokāta palīgs – kā par tādu kļūt?

Foto - Valdis SemjonovsFoto - Valdis Semjonovs

Šogad mācīšos vidusskolas 12. klasē un jau tagad sāku domāt, ko darīšu pēc tam. Vēlētos uzzināt, kā kļūt par zvērināta advokāta palīgu. Vai ir jākārto kāds eksāmens? Vai jābūt arī darba pieredzei? 
Anna Baruna Daugavpils novadā

 

“Latvijas Republikas Advokatūras likums” paredz, ka par zvērināta advokāta palīgu var būt divdesmit viena gada vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, kas:

• ir ar nevainojamu reputāciju;

• saņēmis valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu tiesību zinātnēs un ieguvis jurista kvalifikāciju;

• prot valsts valodu augstākajā līmenī;

• norādījis, kurš no zvērinātiem advokātiem piekritis būt par viņa patronu – uzņēmies vadīt, apmācīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu;

• sekmīgi nokārtojis zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmenu.

Likums nepieprasa, lai personai, kas vēlas kļūt par zvērināta advokāta palīgu, būtu kāda darba pieredze, taču tāda, protams, ir vēlama, jo advokātu padomei jāiesniedz CV, kurā jānorāda arī darba pieredze, un jāiesniedz trīs atsauksmes, kuras faktiski var saņemt tikai strādājot.

Latvijas Zvērinātu advokātu padome advokātu palīgus uzņem ne retāk kā divas reizes gadā, iepriekš nosakot uzņemšanas laiku. Šādu speciālistu profesionālās sagatavošanas, uzraudzības un eksaminēšanas komisija ir izstrādājusi noteikumus, kuri nosaka palīga uzņemšanas eksāmena kārtību, jomas, kurās pārbauda pretendenta zināšanas un prasmes, kā arī to vērtēšanas kārtību.

Pretendents, kurš vēlas kārtot eksāmenu, iesniedz padomē iesniegumu, dzīves gājuma aprakstu (CV), kurā atspoguļo arī informāciju par iegūto darba pieredzi (tostarp veikto darbu aprakstu) un izglītību, kā arī šādus dokumentus:

• personu apliecinoša dokumenta kopiju, ja iesniegumu un dokumentus sūta pa pastu, bet, iesniedzot personīgi, šā dokumenta kopiju, vienlaikus uzrādot oriģinālu;

• dokumenta, kas apliecina augstākās izglītības iegūšanu, notariāli apliecinātu kopiju, ja iesniegumu un dokumentus sūta pa pastu, bet, iesniedzot personīgi, šā dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

• trešā līmeņa B pakāpes valsts valodas prasmes apliecības vai tā dokumenta, kas apliecina pamata, vidējās vai augstākās izglītības iegūšanu latviešu valodā, notariāli apliecinātu kopiju, ja iesniegumu un dokumentus sūta pa pastu, bet, iesniedzot personīgi, šo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;

• zvērināta advokāta palīga patrona pretendenta izvērstu atsauksmi;

• zvērināta advokāta palīga patrona pretendenta apliecinājumu par šo pienākumu uzņemšanos, kā arī zvērinātu advokātu biroja piekrišanu;

• trīs atsauksmes par zvērināta advokāta palīga pretendentu no zvērinātiem advokātiem (vai prokuroriem, vai tiesnešiem).

Eksāmenam ir divas daļas. Pirmajā daļā pārbauda kandidāta zināšanas, novērtējot rakstveida atbildes uz diviem jautājumiem, savukārt otrajā daļā pārbauda argumentācijas prasmi, novērtējot mutiskas atbildes uz diviem jautājumiem.

Eksāmena laikā pretendentam nav tiesību izmantot normatīvo aktu tekstus, juridisko literatūru vai citus palīglīdzekļus. Eksāmenā pārbauda zināšanas un prasmes šādās jomās:

“Latvijas Republikas Advokatūras likums” un no tā izrietošie normatīvie akti;

• advokāta ētika;

• advokāta darbības starptautiskais regulējums;

• advokāta lietvedība;

• argumentācija;

• advokatūras vēsture;

• advokāta loma procesā;

• Satversmes tiesas, Augstākās tiesas Senāta, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi par advokatūras jautājumiem;

• cilvēktiesības;

• tiesu iekārta Latvijas Republikā.

Komisija pirms katra eksāmena sagatavo jautājumus, kas pretendentam pirms tam nav pieejami. Eksāmens skaitās nokārtots, ja pretendents pirmajā un otrajā daļā saņēmis kopējos vērtējumus, kas nav zemāki par septiņām ballēm.

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks padomes sēdē pasludina padomes lēmumu par uzņemšanu zvērinātu advokātu palīgos, kā arī dod vispārīgus norādījumus par palīga darbību un pienākumiem. Personas, kas uzņemtas zvērinātu advokātu palīgu skaitā, savukārt dod solījumu godīgi un apzinīgi pildīt uzticētos pienākumus.

 

Konsultēja juriste Kristīne Krēsliņa.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+