Latvijā
Rīga

Aicina Rīgā aizliegt kafejnīcas “Ļeņingrad” kirilicā veidoto izkārtni 16

Foto – https://twitter.com/Paradnieks

Kafejnīcas “Ļeņingrad” izkārtnes, kurā izmantoti kirilicas alfabēta burti, atrašanās Rīgas centrā ir neatbilstoša Valsts valodas likumam, uzskata Valsts valodas centrs (VVC).

“Izkārtnes atrašanās tur, kur tā atrodas, un tādā formā ir neatbilstoša Valsts valodas likumam,” aģentūrai BNS pauda Valodas kontroles departamenta valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vadītājs Viesturs Razumovskis.

VVC arī vērsies Rīgas domē, lai tiktu izvērtēts Rīgas pilsētas būvvaldes lēmums atļaut izvietot šādu izkārtni Rīgas centrā un tā tiesiskums.

Pēc Razumovska teiktā, reģistrētas preču zīmes komerciālā aizsardzība nenozīmē, ka “to var izvietot, kur pagadās”. VVC rosina nosaukumu transliterēt latviešu valodā.

VVC direktors Māris Baltiņš norādīja, ka nepieciešams nodrošināt valsts valodas lietotāju tiesības un nesaraibinātu pilsētvidi ar uzrakstiem, kuros lietoti citu alfabētu burti.

Centrā informēja, ka uzņēmums, kuram pieder kafejnīca “Ļeņingrad”, savu nosaukumu ir reģistrējis Uzņēmumu reģistrā un tas atbilst normatīvo aktu prasībām, jo ir veidots valsts valodā, kā to paredz Valsts valodas likuma normas par uzņēmumu nosaukumu veidošanu. Savukārt izkārtnē uzņēmums ir izmantojis Patentu valdē reģistrētu preču zīmi “Ļeņingrad” – krievu alfabēta burtiem.

Preču zīmes var veidot, reģistrēt un aizsargāt jebkurā valodā, tas izriet no nepieciešamības nodrošināt preču eksportu, preču pakalpojumu starptautisku apriti. Preču zīmes reģistrācija vienīgi piešķir izņēmuma tiesības uz attiecīgo apzīmējumu, proti, tiesības citām personām aizliegt identiska vai sajaucami līdzīga apzīmējuma izmantošanu komercdarbībā. Līdz ar to saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem valsts valodas prasību neievērošanas gadījumos nav tiesiska pamata atsaukties uz reģistrētām preču zīmēm.

LA.lv