Laukos
Lauku sēta

Aicina pieteikties Eiropas Natura 2000 balvai0


Foto LETA
Foto LETA
Foto LETA

Līdz 2017.gada 29.septembrim interesenti aicināti pieteikties Eiropas Natura 2000 balvai dabas aizsardzības jomā. Balvai var pieteikties jebkura institūcija, kas iesaistīta Natura 2000 pasākumos.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Natura 2000 ir vienots Eiropas Savienības īpaši aizsargājamu dabas teritoriju tīkls, kas izveidots saskaņā ar ES Putnu un Biotopu direktīvām. Natura 2000 balva ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem pasākumiem, kurā tiek vērtēti valstu sasniegumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Pieteikumu Natura 2000 balvai var iesniegt vienā no piecām kategorijām – komunikācija, sociāli ekonomiskie ieguvumi, dabas vērtību aizsardzība, interešu/ priekšstatu saskaņošana un pārrobežu sadarbība. Pieteikumus vērtēs Eiropas Komisijas izveidota žūrija, kura noteiks finālistus un balvas saņēmējus katrā no kategorijām. Natura 2000 balvas tīmekļa vietnē būs iespējams arī balsot par balvas finālistiem, tā nosakot ES Pilsoņu balvas saņēmēju.

2016.gadā balvu komunikācijas kategorijā ieguva “Dabas koncertzāle” no Latvijas.

Plašāka informācija par pieteikumu iesniegšanu un pieteikuma veidlapas ir pieejamas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/

LA.lv