Dabā
Novados

Aizsargājamas vaboles saglabāšanai izcirtīs krūmus un kokus Gaujas senielejā 2

Foto: Jānis Andrušaitis

Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēta programmas “LIFE+” projekta ietvaros plānots atjaunot aizsargājamās vaboles – lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) – apdzīvotos biotopos Gaujas senielejā un Ungurmuižas parkā.

Šīm teritorijām nesenā pagātnē bija raksturīga parkveida ainava, kas tagad lielākoties aizaugusi. Saskaņā ar izstrādāto sugas aizsardzības programmu atsevišķās kopumā 60-80 hektāru platībās paredzēts izcirst krūmus un kokus, informē projekta “Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā” koordinatore Kristīne Kampuse.

Lai apspriestu Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ieceri par Gaujas senielejas kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu tajā, otrdien Turaidas muzejrezervātā notika DAP, Turaidas muzejrezervāta un Siguldas novada domes pārstāvju tikšanās.

Mežu biotopu eksperts Viesturs Lārmanis sanāksmē klāstījis, ka parkveida ainavu plānots atjaunot vienā no Gaujas senielejas līčiem – Klauku līcī, kas atrodas Siguldas pilsētas teritorijā.

Lārmanis arī iepazīstinājis ar lapkoku praulgrauzi, šīs sugas apdraudētību un tai nepieciešamās dzīves vides saglabāšanu, kuru iespējams nodrošināt, attīrot Gaujas senielejas pļavas no apauguma. Eksperta sagatavotā prezentācija deva sanāksmes dalībniekiem iespēju novērtēt un izsekot Gaujas senielejas ainavas izmaiņām, sākot ar seniem zīmējumiem līdz mūsdienās uzņemtām fotogrāfijām.

Arī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāns, ģeogrāfijas doktors Oļģerts Nikodemus uzskatāmi parādījis, ka 20. gadsimta sākumā Siguldas apkārtnē Gaujas ieleja bija atklāta, bez meža apauguma. Viņš ieteica, rūpīgi izvērtējot un nemazinot bioloģisko daudzveidību, meklēt iespējas attīrīt no meža apauguma skatu vietas.

Sanāksmes noslēgumā dalībnieki devās uz Turaidas pils Galveno torni, lai skatītu Klauku līci, kur drīzumā notiks pārmaiņas. Tika turpināta diskusija par Gaujas senielejas nākotnes kultūrvēsturiskās ainavas izskatu un veicamajiem darbiem.

Turaidas muzejrezervāts atbalsta šo Gaujas senielejas dabas un kultūras mantojuma saglabāšanas ieceri un priecājas par dabas aizsardzības ekspertu entuziasmu un sadarbības uzsākšanu, piebilst Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja Anda Skuja.

LA.lv