Latvijā
Politika

ĀM pagājušajā gadā prēmijās un naudas balvās darbiniekiem izmaksājusi teju 321 000 eiro 16

Pagājušajā gadā Ārlietu ministrija (ĀM) 514 darbiniekiem atbilstoši ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtējumam izmaksājusi prēmijas 254 007 eiro apmērā, bet 68 darbiniekiem piešķīrusi naudas balvas par kopējo summu 66 631 eiro, informēja ĀM.

Vidēji vienam darbiniekam prēmijā atbilstoši ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtējumam izmaksāts 494 eiro. Vienlaikus ministrijā vērsa uzmanību, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam ĀM reizi mēnesī savā mājaslapā publisko informāciju par savu darbinieku atalgojumu un piemaksām.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ĀM novērtēšanas prēmijās un naudas balvās saviem darbiniekiem izmaksājusi par 89 608 eiro mazāku summu, jo 2016.gadā novērtēšanas prēmijās un naudas balvās tika izmaksāti 410 246 eiro.

ĀM ir piešķīrusi diplomātiskā un konsulārā dienesta darbiniekiem piemaksas vai prēmijas un naudas balvas, pamatojoties uz dažādiem likuma punktiem.

Piemēram, piešķirtas piemaksas par prombūtnē esošas amatpersonas aizvietošanu, par vakanta amata pienākumu izpildi, par papildus pienākumu pildīšanu, par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, kā arī piemaksas par diplomātisko rangu, speciālās piemaksas par būtisko funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu, kā arī prēmijas saskaņā ar amatpersonas novērtējumu.

LA.lv