×
Mobilā versija
Brīdinājums +19.5°C
Leontīne, Lonija, Ligija, Leokādija
Trešdiena, 23. maijs, 2018
20. decembris, 2013
Drukāt

Andris Vilks: arī nākamajos gados jāturpina darbs pie nevienlīdzības mazināšanas (11)

LETALETA

Autors: Andris Vilks (V), finanšu ministrs

Ar 2014. gada 1. janvāri stāsies spēkā vairāki Finanšu ministrijas (FM) pārziņā esoši tiesību akti nodokļu un grāmatvedības politikas jomā. Gatavojot 2014. gada budžeta projektu, valdība par prioritāti noteica sabiedrības ienākumu nevienlīdzības mazināšanu. Tādēļ ar nākamo gadu ir samazināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme darba ņēmējam no 11% līdz 10,5% un darba devējam no 24,09% līdz 23,59%, palielināts neapliekamais minimums no 45 līdz 53 latiem (75 eiro) un palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojums par apgādībā esošajām personām no 80 uz 116 latiem (165 eiro).

2013. gads ir pagājis spraigās diskusijās arī par nodokļu jomu, taču, vienojoties valdībai un tās sociālajiem un sadarbības partneriem, esam panākuši gan darba ņēmējiem, īpaši ģimenēm ar bērniem, gan darba devējiem draudzīgu risinājumu, proti, ir samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, palielināts ar IIN neapliekamais minimums un atvieglojums par apgādībā esošām personām. Šogad paveiktais pie darbaspēka nodokļu mazināšanas jāturpina arī nākamajos gados, lai turpinātu mazināt sabiedrības ienākumu nevienlīdzību, vienlaikus veicinot iedzīvotāju atgriešanos darba tirgū un mazinot ēnu ekonomiku.

Ar grozījumiem likumā par IIN ir mainīts noteiktais nodokļa likmes samazināšanas modelis, paredzot, ka IIN likme 2014. gadā ir 24%, 2015. gadā – 23% un no 2016. gada – 22%. Tāpat likumā ir ieviests regulējums, lai novērstu, ka kapitālsabiedrībām, kas darbojas vairākus gadus un gūst apgrozījumu, nav neviena darbinieka (visas funkcijas, t.sk. darbinieku funkcijas, veic valdes locekļi bez atlīdzības). Turpmāk tiks uzskatīts, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis guvis ar algas nodokli apliekamu ienākumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam minimālās mēneša darba algas apmēram mēnesī, kad kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kura nav mazāka par minimālo mēneša darba algas apmēru.

Ieviesta arī nodokļu pretizvairīšanās norma, nodrošinot, ka nodokļa maksātājs – saim­nieciskās darbības veicējs var reģistrēties tikai vienā statusā – vai nu reģistrēt saimniecisko darbību vispārējā kārtībā, vai izņemt patentu, vai reģistrēties kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs.

Mikrouzņēmumu likumā ieviestas vairākas nodokļu pretizvairīšanās normas, piemēram, fiziskā vai juridiskā persona, kura ir personālsabiedrības biedrs, nevarēs būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja. Tāpat ieviestas vairākas normas, kuru mērķis ir veicināt mikrouzņēmumu izaugsmi un vieglāku iekļaušanos vispārējā ienākuma nodokļu maksāšanas režīmā, piemēram, mikrouzņēmums var nepiemērot nodokļa papildlikmi apgrozījuma pārsnieguma gadījumā, ja nodokļa maksātājs pēdējo trīs taksācijas gadu laikā uzrādījis stabilu apgrozījuma pieaugumu (pieaugums nepārsniedz 30%).

Izmaiņas nākamgad paredzētas arī nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likumā. No 2014. gada 1. janvāra komersantiem piederošām dzīvojamām mājām vai dzīvokļiem, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, dzīvojamām mājām noteikto NĪN likmi (0,2-0,6% atkarībā no kadastrālās vērtības) piemēros tikai tajos gadījumos, ja dzīvoklis vai māja būs izīrēta dzīvošanai un īres tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Savukārt dzīvošanai neizīrētām telpām tiks piemērota 1,5% likme.

Lai veicinātu investīcijas un ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, tiek pagarināta iespēja piemērot uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu jaunajām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām (piemērojot koeficientu 1,5) un nodokļa atlaide par veiktajiem ieguldījumiem atbalstāmajos projektos piemērošanas termiņš, vienlaikus nosakot minimālo ieguldījuma apmēru 10 miljonu eiro apmērā. Savukārt, sākot ar 2014. gada 1. jūliju, tiks ieviests atvieglojums, kas paredz iespēju noteiktām pētniecības un attīstības izmaksām piemērot koeficientu 3.

Lai minētās izmaiņas īstermiņā un ilgtermiņā neradītu negatīvu fiskālo ietekmi uz valsts kopbudžetu, ar 2014. gada 1. janvāri tiek atcelts nodokļa atvieglojums (apliekamā ienākuma samazinājums) par nosacītu kredītprocentu summu un iespēja pārnest zaudējumus uzņēmumu grupā.

Likumā par UIN arī palielināta reprezentatīvā vieglā automobiļa vērtība no 25 424 latu uz 50 000 eiro. Papildus tam, sākot ar 2014. gadu, par reprezentatīviem vieglajiem automobiļiem nav uzskatāmi arī tie vieglie automobiļi, kuri līdz 2014. gada 1. janvārim tika atzīti par reprezentatīviem vieglajiem automobiļiem, bet kuru iegādes vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)) nepārsniedza 50 000 eiro.

PVN likumā ir noteikti priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumi par luksusa klases automašīnu iegādes un uzturēšanas izdevumiem (luksusa klases automašīnu vērtība noteikta atbilstoši uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumam attiecībā uz reprezentatīvā vieglā automobiļa vērtības slieksni). Tāpat ir atcelti PVN priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumi (20% apmērā) vieglajām pasažieru automašīnām (arī uzturēšanas izmaksas), ko izmanto tikai un vienīgi ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, ko reģistrēts PVN maksātājs pierāda.

Lai mazinātu nodokļa slogu un nodrošinātu konkurētspēju lauksaimniecības un rūpniecības produkcijas ražotājiem, no 2014. gada 1. janvāra tiek piemērota samazināta akcīzes nodokļa likme dabasgāzei 5,65 eiro apmērā, ko izmanto rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās, un tiek saglabāts akcīzes nodokļa atbrīvojums siltumapgādei siltumnīcās, kūtīs un inkubatoros.

Tāpat ar 2014. gada 1. janvārī tiek paaugstināts akcīzes nodoklis naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem no 90 latiem jeb 128,06 eiro līdz 161 eiro par 1000 kilogramiem. 2014. gadā paredzēta arī akcīzes nodokļa paaugstināšana visiem tabakas izstrādājumiem.

No 2014. gada 1. janvāra tiek ieviesti tādi jauni dabas resursu nodokļa objekti kā ūdeņu lietošana hidrotehniskajos un zivsaimniecības objektos un uguņošanas ierīces. Vienlaikus ir paaugstinātas dabas resursu nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi, atkritumu apglabāšanu, gaisa un ūdeņu piesārņošanu, videi kaitīgām precēm, nolietotiem transportlīdzekļiem, preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem.

Uz laiku no 2014. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim tiek ieviests subsidētās elektroenerģijas nodoklis, kas tiks piemērots ieņēmumiem par elektroenerģiju, kas pārdota obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī ieņēmumiem no garantētās maksas par stacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

No 2014. gada 1. janvāra grāmatvedībā par vērtības mēru lieto eiro un, ņemot vērā to, ka līdz ar eiro ieviešanu Latvijā Latvijas Banka pārtrauks ārvalstu valūtu oficiālo kursu noteikšanu, turpmāk grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss ir Eiropas Centrālās bankas publicētais eiro atsauces kurss, bet, ja konkrētai ārvalstu valūtai nav šāda kursa, jāizmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret eiro.

Pievienot komentāru

Komentāri (11)

 1. Ar algu paaugstināšanu padomniekiem un divkāršošanu valsts uzņēmumu valdēm vēl par maz?

 2. Kur palika solītais? Atbildēt

  Valdība otrdien ārkārtas sēdē ar sociālo partneru un Valsts prezidenta Valda Zatlera piedalīšanos vienojā ieviest progresīvo nodokli,samazināt minimālo algu,samazināt neapliekamo minimumu un “apcirpt” sociālo budžetu,pēc sēdes paziņoja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (JL). Valdība ar sociālajiem partneriem konceptuāli vienojusies,ka ōgad neapliekamais minimums tiks samazināts no 90 līdz 45 latiem,savukārt iedzīvotājiem ar augstākiem ienākumiem iks piemērota papildu likme. Savukārt nākamgad valdība plāno no šā “hibrīda varianta” pilnībā pārie uz progresīvo ienākuma nodokli.” Skat.”Ieviesīs progresīvo nodokli,samazinās minimālo algu”,Aleksis Zoldners,”Apollo”,redakcija@apollo.lv. Otrdiena,2009.gada 9.jūnijs,14:31

 3. Esam pilnīgi aizmirsuši arī par nevienlīdzību starp Latvijas un citu ES valstu pensionāriem-vairāk nekā 900 eiro minimālo Briseles un nepilnu piecdesmit latu Latvijas minimālo pensiju,kas pat Lietuvā un Igaunijā ir vairākkārt lielāka! “Atbalstītas vecumdienas ir visu paaudžu interesēs,teikts 192 lpp. biezajā ziņojumā,kas laists klajā 1.oktobrī-Starptautiskajā veco ļaužu dienā.”

 4. Vēl pirms algu dubultošanas Atbildēt

  Skat.”Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētāja Magoņa ienākumi-1,37 miljoni latu”,nra,2.aprīlis 2010,6:03. Kāpēc tik maz Valsts prezidentam un Ministru prezidentam ar nesalīdzināmi lielāku atbildību?

 5. Mazināsim nevienlīdzību? Atbildēt

  Ar dubultalgām un prēmijām valsts uzņēmumu valdēs iebīdītajiem,samazinātu IIN miljonāriem,samazinātu GMI,papildus desu un elektrības nodokļiem,trīsarpus reizes augstāku nekā Māstrihtā un Briselē PVN pārtikai?

 6. Kāpēc visu sarežģīt? Atbildēt

  Nevienlīdzību var samazināt vienkārši un ātri-atjaunojot no 1919.līdz pat 1995.gadam pastāvējušo, pasaulē joprojām dominējošo ienākuma nodokli pēc maksātspējas principa ar vismaz 1928.gada 167 latu neapliekamo minimumu!

 7. la Vilks iet par minstra prezidentu visas iespējas realizēt sevi

 8. Taisīsim visus vienlīdz nabagus! Skatīt vēstures materiālus par 1917 gadu.!

 9. Malači! Visupirms rada nevienlīdzību, pēc tam to varonīgi mazina… Un ta līdz bezgalībai, un tauta pateicīga un laimīga! Pilnīgs veiksmes stāsts!

 10. Man sāp sirds par to,kas notiek Latvijā! Uzrakstīju prezidenta kancelejai,bet saņēmu atteikumu: Jūsu Ekselencei Latvijas valsts Prezidentam Andrim Bērziņa k-gam. Vissliktākākais kas var būt -ir mūsu partiju radītā varas sistēma ,kas domāta lai dzīvotu tikai blēži,partijas un korumpētie valsts ierēdņi,kas amatus izmanto savu problēmu risināšanā ( ar šādu , partiju radīto , politisko sistēmu ,Latvija ir nolemta iznīcināšanai ! ) ! Partijas ir sadalījušas Ministru krēslu un ielika tajos savus ieliktņus (politikus),kas ir pakļauti patijām, nav profesionāli savā nozarē un kam nav arī sajēgas par ražošanu,par ražošanas atjaunošanu un tās attīstīšanu! . Praktiski ,nozaru ministrijas netiek vadītas ,jo pakļaujās partijām un pilda partiju norādījumus ! Tāpēc valstī valda bezatbildība, visatļautība, haos ! Lai attīstītu-atjaunotu Latviju,lai apstādinātu tās bojāeju ir jāatjauno ,jāattīsta ekonomika ! Tas ir Valsts Pamats ! ! Ministrijās nav inženieru,ražotāju,nevienam nav saprašanas , kas būtu jādara un ar ko būtu jāsāk ! ! Nav attīstības plāna,neviens neparko neatbild ,jo tiek pakļauti partijām , tāpēc valstī valda nenoteiktība , BARDAKS ! ! ! Tiek izpārdota zeme- Latvija , znīcināti meži,iznīcinātas pārdotas vēl palikušās ražotnes , rūpnīcas (pašlaik jau tiek izvazāts Liepājas metalurgs) , atlikušas bankas tiek sagatavota izpārdošanai … ! Tiek radīti apstākļi,ka vidējie un mazie uzņēmumi vairs nevar savilkt galus kopā … ! . Neinformējot sabiedrību, aizmuguriski ,Vienpersonīgi tika un tiek saskaņoti un parakstīti līgumi ar Eiropas Savienību !? ? Netiek informēta sabiedrība, cik un kādiem nolūkiem tika un tiek ņemti aizņēmumi , kuri mums visiem būs jāatdot ? Vienpersonīgi tika pieņemti lēmumi par Eiro ieviešanu,ko varēja izlemt TIKAI visas tautas balsojums… ! ! ? ? ? Latvijā valdība ir tikai uz papīra, valstī nav vadības , valda nenoteiktība , cilvēkiem nav pārliecības par nākotni, nav drošības sajūtas . Valstī tiek pieļauts ,ka latvieši Latvijā publiski tiek saukti par ienaidniekiem, tiek dibinātas un jau darbojās un plēšās plašumā, latviešiem nelojālas-naidīgas partijas ,organizācijas kas nodarbojās ar sabiedrības šķelšanu ,atklātu naida kurināšanu un nekas netiek darīts lai to apstādinātu ! ! ? ? ? Latvija tiek mērktiecīgi grauta , iznīcināta ! Esošā politiskā valsts sistēma, valsts aparēāts ir iznīcinājis tautsimniecību ,Latviju, praktisi tā vairs nav atjaunojama… ! Viss ir izvazāts, iznīcināts,iztirgots, nekā vairs nav palicis ! ! ! Katrs ceturtais darba spējīgs-strādāt gribošs cilvēks ,kas varētu strādāt ,bija spiests ,lai izdzīvotu ,izbraukt no LATVIJAS ! Tiem,kas vēl ir palikuši Latvijā , ir nopietni jāpadomā par sevi,par saviem bērniem mazbērniem , par mūsu un viņu nākotni ! Ir jāsaprot , ka praktiski vairāk nav palicis laika lai apturētu Latvijas iznīcināšanu ! ! Vajag visiem apvienoties,saliedēties atmest domstarpības, un uz vēlēšanām iet vienotā frontē,tā ir pēdēja iespēja (pēdējā cīņa),citas iespējas vairs var arī nebūt ! Vai arī mūs IZNĪCINĀS Krievijas Impērija , Eiropas savienība , vai “TIE PAŠI VĒŽI ” , kas atkal raujās pie varas ! ! ! Kad partijas savā starpā Izplēsīsies , kad STARP PARTIJĀM BŪS SADALĪTI MINISTRU KRĒSLI , KAD BŪS APSTIPRINĀTA JAUNA VALDĪBA , ŠIS MURGS , ŠĪ KORUPCIJA , ŠIS BARDAKS , ŠĪ LATVIJAS IZNĪCINĀŠANA ARVIEN TURPINĀSIES ! ! VIENĪGĀ IZEJA : 1. IR JĀATLAIŽ SAEIME( vai Āboltiņa ar savu nenoteiktību , ar saviem politiskajiem ministriem mūs vienkārši iznīcinās! ) 2. IR VAJADZĪGS REFERENDUMS- JĀMAINA VALSTS POLITISKĀ SISTĒMA – “‘PREZIDENTĀLĀ VALSTS” ! ! ! MUMS IR VAJADZĪGS , GODĪGS (KRISTĪGS ) , MILOŠS SAVU TAUTU , “VISAS TAUTAS VĒLĒTS PREZIDENTS ” ! ! ! AR VISĀM PILNVARĀM , KĀDAS BIJA KĀRLIM ULMANIM ( lai varētu apstādināt Latvijas iznīcināšanu , pacelt valsti , likvidēt šķelšanos latviešos , apstādināt krievu raušanos pie varas ! ) ! ! ! ! ! ! C I T A S I Z E J A S V I E N K Ā R Š I N A V ! ! p.s. Lai Dievs Jums palīdz pieņemt pareizo lēmumu,no ta ir atkarīgs turpmākais Latvijas un latviešu tautas liktenis ! Ar patieso cieņu,Jānis. (Inženieris,ticīgs ,47g.ražošanā,strādāju arī par rūpnīcas vadītāju. Pliki atnācām ,pliki aiziesim.Nedrīkst pieļaut Latvijas,latviešu galīgu iznīcināšanu ! )

Draugiem Facebook Twitter Google+