Uncategorized

Apaļkoku kokmateriālu cenām kārtējais samazinājums 1

Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas pagājušā gada otrajā pusgadā turpināja samazināties, līdz ar to turpinājusies pēdējos trīs gados novērotā tendence, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

No skuju kokiem vidējās iepirkuma cenas visvairāk saruka priedes apaļkokiem ar diametru līdz 14 centimetriem (cm), bet no lapu kokiem – bērza zāģbaļķiem ar diametru 18-24 cm. Priedes apaļkokiem vidējās iepirkuma cenas samazinājās par 7% jeb vidēji par trim eiro kubikmetrā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un bija 43,1 eiro kubikmetrā, savukārt priedes zāģbaļķiem cenas saruka par 6% jeb vidēji par trim eiro kubikmetrā bez PVN un bija 56,9 eiro kubikmetrā.

Vismazākais cenu samazinājums bija priedes apaļkokiem ar diametru 18-26 cm – par 2% jeb vidēji vienu eiro kubikmetrā bez PVN – līdz 61,5 eiro kubikmetrā, kā arī egles zāģbaļķiem ar diametru 18-26 cm – par 1% – līdz 66,5 eiro kubikmetrā.

Vidējā iepirkuma cena saglabājās nemainīga priedes zāģbaļķiem ar diametru vairāk par 26 cm un bija 64,5 eiro kubikmetrā bez PVN, egles zāģbaļķiem ar diametru līdz 14 cm – 56,2 eiro kubikmetrā bez PVN, kā arī egles zāģbaļķiem ar diametru vairāk nekā 26 cm – 67,4 eiro kubikmetrā bez PVN.

Vienlaikus iepirkuma cena pieauga egles zāģbaļķiem ar diametru 14-18 cm – par 4% jeb vidēji par diviem eiro kubikmetrā bez PVN, sasniedzot 61,5 eiro kubikmetrā.

Tāpat statistikas pārvaldē norāda, ka 2016.gada otrajā pusgadā salīdzinājumā ar pirmo pusgadu no lapu kokiem lielākais zāģbaļķu iepirkuma cenas samazinājums bija bērza zāģbaļķiem ar diametru 18-24 cm – par 7% jeb trim eiro kubikmetrā bez PVN – līdz 43,1 eiro kubikmetrā. Savukārt vismazāk cenas samazinājās apses zāģbaļķiem ar diametru 18-24 cm – par 4% jeb vienu eiro kubikmetrā bez PVN – līdz 34,6%, kā arī apses zāģbaļķiem ar diametru vairāk nekā 24 cm – par 1% – līdz 42,1 eiro kubikmetrā.

Vidējās iepirkuma cenas melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru 18-24 cm otrajā pusgadā salīdzinājumā ar pirmo pusgadu palielinājās par 1%, sasniedzot 33,7 eiro kubikmetrā, bet melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru virs 24 cm auga par 9% jeb trim eiro kubikmetrā bez PVN, sasniedzot 38,5 eiro kubikmetrā.

Vienlaikus bērza zāģbaļķiem ar diametru vairāk nekā 24 cm vidējās iepirkuma cena pieauga par 8% jeb pieciem eiro kubikmetrā bez PVN un bija 65,7 eiro kubikmetrā.

2016.gada otrajā pusgadā, salīdzinot ar pirmo pusgadu, A kategorijas bērza finierkluču vidējā iepirkuma cena samazinājās par 7% jeb astoņiem eiro kubikmetrā un bija 93,5 eiro kubikmetrā bez PVN, bet B kategorijas bērza finierkluču vidējā iepirkuma cena pieauga par 3% jeb vidēji diviem eiro kubikmetrā, sasniedzot 60,3 eiro kubikmetrā bez PVN. Lapu koku taras kluču vidējā iepirkuma cena, salīdzinot ar 2016.gada pirmo pusgadu, palielinājās par 6% jeb diviem eiro kubikmetrā bez PVN un bija 33,3 eiro kubikmetrā.

Pērn otrajā pusgadā, salīdzinot ar 2009.gada pirmo pusgadu, kad ekonomiskās krīzes ietekmē iepirkuma cenas sasniedza viszemāko līmeni, vidējās iepirkuma cenas visvairāk ir augušas egles zāģbaļķiem ar diametru līdz 14 cm – 2,2 reizes jeb vidēji par 31 eiro kubikmetrā bez PVN. Priedes zāģbaļķiem iepirkuma cenas minētajā periodā ir augušas robežās no 54% līdz 60%, bet pārējiem egles zāģbaļķiem – no 53% līdz 61%.

Pēdējo septiņu gadu laikā A kategorijas finierklučiem vidējā iepirkuma cena kāpusi par 97% jeb vidēji 46 eiro kubikmetrā bez PVN, bet B kategorijas finierklučiem – par 52% jeb vidēji 21 eiro kubikmetrā bez PVN. Bērza apaļkokiem ar diametru virs 24 cm iepirkuma cena palielinājusies par 77% jeb vidēji 29 eiro kubikmetrā bez PVN. Savukārt lapu koku taras kluču vidējā iepirkuma cena 2016.gada otrajā pusgadā, salīdzinot ar 2009.gada pirmo pusgadu, palielinājusies par 51% jeb 11 eiro kubikmetrā bez PVN.

Apses zāģbaļķiem iepirkuma cenas salīdzinājumā ar 2009.gada pirmo pusgadu ir palielinājušās robežās no 36% līdz 38%. Savukārt no lapu kokiem vismazākais cenas pieaugums bijis melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru 18-24 cm – par 1%, bet melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru virs 24 cm cenas samazinājušās par 1%.

LA.lv