Ekonomika
Bizness

Apkopoti pētījumi par konkurētspējas faktoriem Latvijā un attīstītajās valstīs0

Latvijas produktivitātes, efektivitātes un konkurētspējas forums (LV PEAK) monogrāfijā “Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi” apkopoti pētījumi par konkurētspējas faktoriem attīstītajās valstīs, Eiropas Savienībā un Latvijā, kā arī analizētas tendences, izaicinājumi un nepieciešamās izmaiņas Latvijas politikā.

Grāmatu līdzfinansējusi EK pārstāvniecība Latvijā, un tā tapusi sadarbībā ar LZA Eiropas politikas pētniecības institūtu.

Monogrāfijas zinātniskā redaktore ir LZA īstenā locekle, prof. Inna Šteinbuka, bijusī EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja.

Rakstu krājumā par pamatu izmantoti Latvijas Universitātes 77. starptautiskajā zinātniskajā konferencē prezentētie, pieaicinot autorus no starptautiskajām institūcijām.

Monogrāfijā apkopota izpēte par produktivitātes un konkurētspējas faktoriem attīstītajās valstīs, Eiropas Savienībā un Latvijā. Monogrāfijas autori analizē tendences, izaicinājumus un nepieciešamās izmaiņas Latvijas politikā.

Pamatraksta autors EPPI vadošais pētnieks Dr. Oļegs Barānovs. Prof. Juris Binde, SIA “Latvijas mobilais telefons” prezidents, analizē digitalizācijas attīstības tendences Latvijā.

Inese Stepiņa, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece, skaidro, kāpēc produktivitāte ir būtiska Latvijas uzņēmējiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis produktivitāti un konkurētspēju izvirza kā ekonomiskās izaugsmes noteicošos faktorus.

Igors Kasjanovs, Ziemeļu investīcijas bankas vecākais ekonomists, komentē produktivitātes dažādos aspektus un izaicinājumus ilgtspējīgas tautsaimniecības izaugsmes kontekstā.

Autori secina, ka produktivitātes izaugsme ir viens no efektīvākajiem veidiem gan iedzīvotāju vispārējās labklājības celšanai, gan arī reālas konverģences nodrošināšanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Saistītie raksti
Autori cer, ka secinājumi tiks izmantoti, veidojot valsts politiku.

Latvijai jāpievērš īpaša uzmanība iedzīvotāju prasmēm, investīcijām pētniecībā un inovācijās, kā arī strukturālajām reformām. Monogrāfijā rosināts izveidot neatkarīgu Nacionālās produktivitātes padomi.

Monogrāfijas atvēršanas svētki notiks 20. maijā.

LA.lv