Praktiski
Manas tiesības

Apsardzes darbinieks un ierocis. Kādos gadījumos to atļauts pielietot?0

Foto-LETA/AFP. Ilustratīvs attēls

Mans mazdēls pabeidza kursus un tagad sācis strādāt apsardzē. Viņam izsniedza ne tikai speciālu apģērbu, bet arī ieroci. Vai tiešām apsardzē strādājošajiem, kuri nav policisti vai armijas cilvēki, ir atļauts lietot ieročus? GUNA MADONAS NOVADĀ

Apsardzes darbības likumā ir paredzēti fiziska spēka, speciālo līdzekļu un gāzes pistoļu (revolveru), kā arī dienesta suņu izmantošanas nosacījumi. Šos līdzekļus apsardzes darbinieks drīkst likt lietā, ja likumpārkāpējs ar savu prettiesisko darbību rada reālus draudus apsardzes darbinieka vai citu personu dzīvībai vai veselībai vai apsargājamam objektam. Taču to var darīt tikai pēc mutvārdos izteikta brīdinājuma. Aizturētā persona nekavējoties jānodod Valsts policijai.

Bez mutvārdos izteikta brīdinājuma fizisku spēku, speciālo līdzekli vai gāzes pistoli (revolveri), kā arī dienesta suni drīkst izmantot tikai tad, ja notiek vardarbīga ielaušanās apsargājamā objektā vai pēkšņs uzbrukums apsardzes darbiniekam, citai personai vai apsargājamam objektam.

Ja nepieciešams, aizturētajai personai, pret kuru izmantoti iepriekš minētie līdzekļi, jāsniedz pirmā palīdzība un jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība. Lietojot šos līdzekļus, aizliegts pārkāpt nepieciešamās aizstāvēšanās robežas un radīt personai kaitējumu, kas acīmredzami neatbilst nodarījuma, nepakļaušanās vai pretošanās būtībai. Tas nav atļauts arī tad, ja var ciest citas personas.

KONSULTĒJIS JURISTS ALEKSANDRS ČIČERINS

LA.lv