Laukos
Politika

Apstiprina 237 927 eiro piešķīrumu projektiem meža nozarē0

Tērvetes dabas parks.

Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, 2018.gadā kopējais atbalsta apmērs meža nozares attīstībai būs 237 927 eiro, paredz valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos par valsts atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai.

Plānots atbalstīt sabiedrības informēšanas un izglītošanas programmu un projektu īstenošanu, tostarp skolu jaunatnes izglītošanas pasākuma “Konkurss “Mūsu mazais pārgājiens”” un “Meža dienas 2018” nodrošināšanu. Paredzēts arī turpmāk nodrošināt izstādi “Iepazīsties – Koks!”, kuras mērķis ir pārskatāmi attēlot Latvijas meža nozari, izceļot katra posma – meža audzēšanas, aizsardzības, izstrādes, koksnes pārstrādes – sasniegumus. Tāpat atbalsts paredzēts meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” norisei un citiem meža nozares attīstības projektiem.

Noteikumi paredz arī atbalstīt zinātniskās izpētes projektus. 2018. gadā finansējums plānots pētījumam “Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings” un zinātniskā pētījuma “Latvijas situācijai atbilstoša meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšana 2021.–2025. gadam” īstenošanai.

Plānots, ka valsts atbalsts meža nozares attīstībai veicinās nozares atpazīstamību un pieejamo resursu efektīvas izmantošanas iespējas.

LA.lv