Kultūra
Kultūrpolitika

Apstiprināts jaunais Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvs 0

Publicitātes foto

Valdība 29. augustā apstiprinājusi jauno Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes (RVCSAP) sastāvu, iepriekšējam padomes sasaukuma darbības pilnvaru termiņam beidzoties. RVCSAP darbojas kopš 2003.gada, pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā noteikto.

Padomes kompetencē ir veicināt un sniegt atzinumu par Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma jautājumiem, izvērtēt ieceres par jaunu objektu būvniecību, ēku un būvju rekonstrukciju vai nojaukšanu, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, sniegt atzinumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai Rīgas Domes institūcijai par dažādu pārveidojumu ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, kā arī citas tiesības saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā noteikto.

Turpmākos 3 gadus RVCSAP locekļu pienākumus pildīs:
• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs – galvenais valsts inspektors, arheologs – J.Asaris;
• Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve – D.Baltiņa;
• Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenais arhitekts – teritorijas plānotājs – V.Brūzis;
• VKPAI vadītājs – J.Dambis;
• Arhitekts, kultūras ministres uzaicināts speciālists – A.Kronbergs;
• Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs – A.Kušķis;
• Latvijas Arhitektu savienības padomes loceklis – A.Lapiņš;
• Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos – I.Purmale;
• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā eksperte – I.Tapiņa;
• VKPAI Arhitektūras daļas vadītājs – J.Zilgalvis.

Saskaņā ar Padomes nolikumu RVCSAP sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, tradicionāli trešdienās.

RVCSAP sastāvā ir VKPAI vadītājs, VKPAI amatpersona, kas atbild par kultūras pieminekļu uzskaiti un izpēti, VKPAI arheologs vai arhitekts, par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgās Rīgas domes institūcijas vadītājs, Rīgas domes atbildīgās institūcijas amatpersona, kas atbild par Rīgas vēsturiskā centra attīstību, Rīgas domes atbildīgās institūcijas amatpersona, kas atbild par Rīgas pilsētas plānošanu, kultūras ministres uzaicināts speciālists, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvis, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis.

LA.lv