Ekonomika

Aptauja: Latvijas iedzīvotāji joprojām nemierā ar valsts ekonomisko stāvokli 0


Foto – LETA
Foto – LETA
Cilvēki atpūšas parkā pie Bastejkalna.

Teju trīs ceturtdaļas jeb 74% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju tās ekonomisko stāvokli vērtē kā sliktu, secināts Eirobarometra 2017.gada pavasara standarta apsekojumā.

Tikai 22% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka ekonomiskais stāvoklis Latvijā ir labs, bet 4% nespēja sniegt atbildi uz šo jautājumu.

Savas mājsaimniecības finansiālo situāciju 62% Latvijā aptaujāto respondentu novērtējuši kā labu, bet 36% kā sliktu. Tikmēr savu situāciju ar pašreizējo darbavietu kā labu novērtējuši 58%, bet kā sliktu 19% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju.

Latvijas iedzīvotāju ieskatā nākamo 12 mēnešu laikā ekonomiskā situācija Latvijā nemainīsies – šādi atbildējuši 62% respondentu. Lielākā daļa aptaujāto jeb 59% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka situācija nemainīsies arī nodarbinātības jomā, 62% uzskata, ka nemainīsies jautājumi, kas saistīti ar viņu nodarbinātību un 53% uzskata, ka nemainīsies ekonomiskā situācija ES.

Lai gan starp dalībvalstīm joprojām pastāv lielas atšķirības, savas valsts ekonomisko situāciju pozitīvi vērtē arvien vairāk respondentu 22 dalībvalstīs, jo īpaši Somijā – 59%, Portugālē – 33%, Beļģijā – 60% un Ungārijā – 41%.

Aptaujas laikā ES iedzīvotājiem lūgts izvēlēties vienu no piedāvātajiem variantiem jautājumā par ekonomisko krīzi un tās ietekmi uz darba tirgu. Respondentiem bija jāizvēlas, vai piekrist apgalvojumam, ka ekonomiskās krīzes ietekme uz darba tirgu jau ir galā un pamazām gaidāma “atkopšanās”, vai arī apgalvojums, ka ļaunākais vēl tikai sekos.

Vairāk nekā puse jeb 56% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju norādīja, ka “ļaunākais vēl tikai sekos”, un tikai 35% atbildēja, ka ļaunākais ir aiz muguras. Vidēji citās ES valstīs atbildes nebija tik viennozīmīgas, proti, 40% norādīja, ka ļaunākais vēl tikai sekos, bet 47%, ka gaidāma “atkopšanās”.

Eirobarometra aptaujā pirmo reizi arī tika izvērtēts ES tēls vienpadsmit valstīs ārpus ES. Lielākajā daļā valstu, kurās tika veikta aptauja, respondentiem ir pozitīvs viedoklis par ES, piemēram, 94% Brazīlijā, 84% Ķīnā, 83% Indijā un 75% ASV . Tajā pašā laikā respondentiem no ES ģeogrāfiski tuvākām valstīm – Krievijas, Norvēģijas un Šveices, raksturīgākas dalītas izjūtas, proti, pozitīvs viedoklis par ES ir no 43% līdz 46% aptaujāto.

Aptauja arī liecina, ka apsekotajās valstīs ES kopumā tiek uzskatīta “par vietu, kur valda stabilitāte sarežģītajā pasaulē”, taču šo valstu respondentu atbildes ievērojami atšķiras, piemēram, Indijā tā domā 82% aptaujāto, bet Turcijā — 49%, turpretim Krievijā šim uzskatam piekrīt tikai 33%, bet 61% pauž pretēju viedokli.

“Eirobarometra 2017.gada pavasara standarta apsekojums” tika veikts klātienes aptauju veidā laikposmā no 2017.gada 20.maija līdz 30.maijam. Pavisam ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs aptaujāja 33 180 cilvēkus.

Savukārt Eirobarometra zibensaptauja “Eiropas nākotne — ES trešu valstu skatījumā” tika veikta telefoniskas aptaujas veidā laikposmā no 2017.gada 20.februāra līdz 25.februārim. Kopumā tika aptaujāti 11 035 cilvēki 11 valstīs ārpus ES.

LA.lv