Latvijā
Izglītība

Apvienos divas Liepājas vidusskolas0

Foto: Pixabay.com

Apvienojot Aleksandra Puškina 2.vidusskolu un 12.vidusskolu, tiks izveidota jauna, spēcīga un mūsdienu prasībām atbilstoša vispārējās izglītības iestāde ar atbilstošu skolēnu skaitu un klašu piepildījumu, ko šobrīd nevar nodrošināt divas skolas katra atsevišķi, šodien Liepājas pašvaldības ārkārtas domes sēdē lēmuši deputāti.

Lēmums par abu skolu apvienošanu saistīts ar valsts normatīvo aktu prasībām, kas paredz vidusskolās noteiktu skolēnu skaitu un minimālo mācību platību katram audzēknim.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis (LRA) akcentēja, ka šodienas lēmums ir pamats labākai bērnu nākotnei. Skolu tīkla attīstības jautājums pašvaldības dienas kārtībā ir bijis jau vairākus gadus, to laikā Izglītības pārvalde un arī darba grupa ir vērtējusi katru pilsētas skolu, meklējot labākos modeļus Liepājas izglītības sistēmas pilnveidei.

“Vēlos teikt paldies visiem, kuri bijuši un ir iesaistīti šajā procesā, tai skaitā skolu direktoriem, pedagogiem un vecākiem, par līdzdalību un atbalstu racionālu lēmumu pieņemšanā. Mūs sagaida nozīmīgas pārmaiņas, bet man nav šaubu par to, ka tas ir vispareizākais lēmums, jo es nepazīstu nevienu, kurš nevēlētos saviem bērniem labākus mācību apstākļus, kvalitatīvāku izglītību un perspektīvu nākotni. Un šodien pieņemtais lēmums ir ceļš, lai to sasniegtu,” skaidroja Vilnītis.

Jau ziņots, ka darba grupa, kuru veidoja Liepājas Izglītības pārvaldes pārstāvji un izglītības iestāžu speciālisti, izvērtējot esošo un prognozēto Liepājas vispārējās izglītības iestāžu piepildījumu, mācību telpu noslodzi un to pilnvērtīgu izmantošanu, konstatēja, ka prasībām nevarēs kvalificēties vairākas Liepājas vidusskolas, tādēļ bija nepieciešams sākt konkrētus attīstības soļus, kā arī regulāri vērtēt skolu iespējas izpildīt normatīvo aktu prasības.

A.Puškina 2.vidusskolas un 12.vidusskolas apvienošanas rezultātā iespējams ne tikai nodrošināt vidusskolā nepieciešamo skolēnu skaitu, bet arī paaugstināt izglītības kvalitāti, racionāli un efektīvi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, pilnībā izmantot 2.vidusskolas modernizēto mācību vidi, paplašinot piedāvāto izglītības programmu izvēli vidējās izglītības posmā.

Apvienošana veicinās pedagogu meistarības izaugsmi, plašāku atbalsta personāla pieejamību, savstarpēji apgūstot abu skolu labākās tradīcijas un pieredzi.
Saistītie raksti

Domes lēmums paredz, ka izveidotā izglītības iestāde turpinās realizēt šobrīd A.Puškina 2.vidusskolas un 12.vidusskolas licencētās un akreditētās izglītības programmas. Abu skolu izglītības darbinieki turpinās darbu apvienotajā skolā, izvērtējot darba slodzes un pārskatot darba līgumus.

Lai nodrošinātu reorganizācijas procesu, tiks izveidota reorganizācijas komisija ar abu skolu pārstāvju līdzdalību, kas risinās organizatoriskos jautājumus. Reorganizāciju plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam – 2019.gada septembrim.

LA.lv