Ekonomika
Bizness

Cels Latvijas konkurētspēju0


LU rektors Indriķis Muižnieks
LU rektors Indriķis Muižnieks
Foto – Valts Kleins

Klātesot Valdim Dombrovskism, Laimdotai Straujumai, dažādiem Ekonomikas ministrijas, Latvijas Universitātes, banku sektora u. c. pārstāvjiem, dibināts īpašs Latvijas produktivitātes, efektivitātes, attīstības un konkurētspējas forums (LV PEAK), kura pirmo finansējumu 10 000 eiro nodrošinās Latvijas Universitāte (LU).

Forums dibināts lielākoties pēc 2016. gadā ES Padomē nolemtā, ka visās eirozonas valstīs būtu jāveido nacionālās produktivitātes padomes ar mērķi paaugstināt ES dalībvalstu konkurētspēju pasaulē, ņemot vērā šobrīd aktuālo problēmu gan Eiropā, gan Latvijā – zemo konkurētspēju, kam ir dažādi cēloņi, piemēram, kvalificētu zinātnieku un inženieru trūkums, nepietiekami publiskie iepirkumi augsto tehnoloģiju jomā, nepietiekama universitāšu un industrijas sadarbība, darbaspēka nepietiekamība, investīciju trūkums.

Foruma uzdevumu pamatā būs neatkarīga, objektīva un zinātniski pamatota konkurētspējas analīze, kā arī rekomendāciju izstrāde politikas veidotājiem. Viens no foruma vadītājiem, LU rektors Indriķis Muižnieks sacīja, ka līdz šim, runājot par konkurētspēju Latvijā, bieži runāts par lēto darbaspēku, kuru LU rektors nosauca par ekstensīvu ceļu, vai par pakalpojumu sektoru, kas gaidīto atdevi nav devis. “Ko redzam universitātē un ko par to runā visā pasaulē – produktivitātes galvenais ceļš ir uz zināšanām un uz izpratni par tehnoloģijām balstīta efektivitāte un konkurētspēja. Mums jāspēj šo ceļu ieraudzīt pašiem, kā arī jārod pieeja, kā mūsu prasmes un iespējas parādīt arī pasaulei,” sacīja I. Muižnieks.

Savukārt EK priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis norādīja – kaut arī ES ekonomika ir atguvusies no ekonomiskās krīzes sekām, produktivitātes un konkurētspējas jautājumi arvien ir darbakārtībā. “Kāpināt dzīves līmeni, kurā vēl atpaliekam no ES vidējā rādītāja, būs iespējams tikai tad, ja apakšā būs pamats produktīvam darba ražīgumam. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai notiktu diskusijas un mēs saprastu, kas ir bremzējošie faktori.”

Forumā apsolījis darboties arī Dānijas vēstnieks Latvijā Hanss Brasks, kurš sacīja, ka Latvija pēdējo 25 gadu laikā ir ļoti attīstījusies, taču pietrūkst pēdējā grūdiena, lai panāktu lielvalstis. “Esmu ļoti iespaidots, cik daudz Latvija ir paveikusi, kādas reformas veikusi, kādus likumus ieviesusi tik īsā laikā. Taču ir sajūta, ka Latvijai vēl trūkst kapacitātes, lai izveidotu un attīstītu to ilgtermiņa stipro nozari, kas celtu efektivitāti un konkurētspēju. Dažiem no jūsu kaimiņiem šis skatījums bijis agrāk, izveidojies skaidrs mērķis, uz kuru tiekties. Zinu, ka atbilde ir tepat acu priekšā, tā ir tikai jāierauga,” sacīja H. Brasks.

LA.lv