Ekonomika
Darbs

Ar ko nodarbojas daudzie ierēdņi? 16

Foto – Shutterstock

Lūdzu, paskaidrojiet, ar ko nodarbojas daudzie ierēdņi, piemēram, Lauksaimniecības datu centra un tā Metodoloģijas departamenta darbinieki! Cik cilvēku strādā šajās darbavietās, kādi ir viņu pienākumi un alga? Var jau reģistrēt, pārreģistrēt, koordinēt un rakstīt nebeidzamas atskaites, bet kam tas vajadzīgs? Vienkāršie zemnieki likvidē lopus un plāno braukt peļņas darbos ārpus Latvijas, jo nevar vairs iztikt. 13 centu par nodoto piena litru – vai tas nav izsmiekls? SILVIJA BALVU NOVADĀ

 

Jā, 13 centu par piena litru tik tiešām ir ļoti maz, taču, ja valsts grib normāli fun­kcionēt, arī bez ierēdņiem neiztikt. Cita lieta – vai viņu nav pārāk daudz, un cik godprātīgi viņi pilda savus pienākumus.

Arī Lauksaimniecības datu centra (LDC) darbinieki ir ierēdņi. Viņi valsts vienotajā informācijas datubāzē reģistrē datus par dzīvniekiem un lopkopības nozari, tostarp par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvniekiem, ganāmpulkiem, dzīvnieku novietnēm un turēšanas vietām, kautuvēm, obligātajiem veterinārajiem izmeklējumiem. Centra darbinieku pārziņā ir arī valsts ciltsgrāmatas, ģenētiskie resursi, jaunu lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu izvērtēšana, atzīšana un reģistrēšana, piena reģistrs, svaigpiena kvalitāte, bioloģiskās saimniecības, lopbarības ražotāji, sertificēto personu (veterinārārstu, dzīvnieku vērtēšanas ekspertu, pārraugu, mākslīgās apsēklošanas tehniķu) reģistrs, mājdzīvnieku reģistrs un cita būtiska informācija. Divreiz gadā viņi apkopo informāciju un pieprasītās ziņas nosūta statistikai.

Savukārt centra Metodoloģijas departamenta uzdevums ir nodrošināt identifikācijas līdzekļu izgatavošanu dzīvniekiem, gādāt par LDC dokumentācijas ievadi, apstrādi un analīzi, koordinēt publisko pakalpojumu pārraudzību un to pilnveidošanu, sagatavot informāciju un statistikas datus citām valsts un starptautiskām institūcijām un organizācijām, kā arī informēt sabiedrību par sava darba aktualitātēm.

LDC kopumā strādā 32 darbinieki (to skaitā 14 – reģionos). Vecākajam referentam, kam piešķirta 1. kategorija, alga pirms nodokļu samaksas mēnesī ir 636 eiro (to piemēro pārbaudes laikā vai ja nav profesionālās pieredzes), bet 700 eiro alga ir noteikta, ja vērtējums ir labs un piešķirta 3. kategorija. Nodaļas vadītāja alga ir 771 eiro (1. kategorija, un piemēro pārbaudes laikā) līdz 848 eiro (ja vērtējums ir labs un piešķirta 3. kategorija).

Kopš 2015. gada vasaras Metodoloģijas departamenta darbinieku pārziņā ir piena izslaukuma kontrole lauku saimniecībās, piena realizācijas un izmantošanas datu uzskaite, kā arī atbilstība dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas prasībām. Pārbaudes notiek atbilstīgi kārtībai, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros (Ministru kabineta noteikumi “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”).

Speciālisti arī noskaidro, vai saimniecībā esošo dzīvnieku skaits, par kuriem iesniegti atbalsta pieteikumi vai maksājuma pieprasījumi, un potenciāli atbalsttiesīgo dzīvnieku skaits atbilst reģistros ierakstītajam un elektroniskajai datubāzei paziņotajam dzīvnieku daudzumam. Tāpat pārbaudēs precizē, vai liellopi un aitas/kazas ir identificēti ar krotālijām, vai tiem ir dzīvnieku pases, kā arī citus lauksaimniekiem nozīmīgus jautājumus.

 

KONSULTĒJUSI LDC JURISKONSULTE IEVA KEIČA

LA.lv