Viedokļi
Lasītāju viedokļi

Kā novados Ziemassvētkos iepriecina vecos, vientuļos ļaudis? 0

Foto – LETA

Guntars Velcis, Ērgļu novada domes priekšsēdētājs: “Nav jau tā, ka mēs gulētu visu gadu un tikai Ziemassvētkos kampaņveidīgi atcerētos par saviem vecajiem cilvēkiem. Mums ir daudz dažādu aktīvu biedrību, kas pašas organizējas, un pilsoniskās iniciatīvas izpausmes ir daudzveidīgas. Visos pagastos būs Ziemassvētku sarīkojumi ar koncertiem un klātiem galdiem. Pensionāru padome rūpējas, lai uz svinībām atvestu arī tos, kuri paši nevar atbraukt. Jumurdas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Ievziedi” pēc pagasta pārvaldes vadītājas ierosmes dosies uz dažām mājām pie cilvēkiem, kam pāri 80 gadiem, lai nodziedātu dažas dziesmas.”

 

Lidija Siliņa, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja: “Šogad Ziemassvētku pārsteigumus mūsu 22 pašiem vecākajiem pensionāriem sarūpēs Baltinavas mūzikas un mākslas skolas skolēni – aizbrauks pie viņiem uz mājām, aizvedīs paciņas. Dāvanu gatavošanas akcija rit visu decembri: bērni nes uz skolu ģimenes gatavotās zaptes, medu un tad skolotājas Lilitas Kūkojas vadībā saldumu burciņas ietērpj svētku “drānās” – tās pārtop par rūķiem. Pašvaldības darbinieki konfekšu un citu saldumu paciņas vedīs tiem mūsu vecajiem cilvēkiem, kuri dzīvo kaimiņu novadu pansionātos – Balvu pansionātā un Viļakas novada aprūpes namā. Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi brauks turp koncertēt.”

 

Jekaterina Ivanova, Viļānu domes priekšsēdētāja: “Tā jau ir tradīcija, ka Viļānu vidusskolas skolēni dodas ar Ziemassvētku koncertu uz Viļānu slimnīcu. Daži cilvēki tur uzturas jau ilgi. Viņiem šāds iepriecinājums ir ļoti svarīgs.”

 

Tālis Salenieks, Lubānas novada domes priekšsēdētājs: “Vairāk nekā sešsimt mūsu senioriem jau esam nosūtījuši Ziemassvētku apsveikumus un vienlaikus ielūgumus uz grupas “Velvet” koncertu, kas notiks 20. decembrī Lubānas kultūras namā. Dāvināt pensionāriem koncertu ir tradīcija, ko sākām pirms vairākiem gadiem. Ja kāds pats nevar atbraukt uz kultūras namu, nodrošinām viņam transportu. Bet visi novada iedzīvotāji ir aicināti uz lielo balli Meirānu tautas namā, kas notiks 30. decembrī, un par ieeju tur nebūs jāmaksā.”

 

Aivars Priedols, Grobiņas novada domes priekšsēdētājs: “Novadā ir pāri par 80 vientuļo pensionāru. Viņus ik gadu sveicam Ziemassvētkos. Šogad sākumskolas bērni darinājuši sirsnīgas apsveikumu kartītes. Čakla rokdarbniece Vallija Namiņa kā ziedojumu noadījusi pulka zeķu pārus, daudziem vecajiem cilvēkiem dāvināsim viņas adījumus.”

 

Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs: “Par senioriem gādājam arī citā laikā, ne tikai pirms Ziemassvētkiem. Mūsu darbinieki apciemoja visu trīs aprūpes iestāžu iemītniekus Starptautiskajā veco ļaužu dienā 1. oktobrī. Novembrī valsts svētku nedēļā suminājām novada politiski represētos un pretošanās kustības dalībniekus. Ir trīs aktīvas senioru biedrības, kuras saņem no domes finansējumu saviem pasākumiem, un Ziemassvētku sarīkojumos būs gan izklaide, gan aizvadītā gada notikumu atcerēšanās. Sociālā dienesta darbinieces cītīgi gatavo saldumu paciņas. Tās uz svētkiem saņems novada seniori, kuriem ir 85 gadi vai vairāk, kā arī Alojas veselības aprūpes centra, pansionāta “Urga” un darba un rehabilitācijas centra “Vīķi” iemītnieki. Pansionāta “Urga” vecākajai iemītniecei Marijai aprit 101 gads, un sociālā dienesta darbinieces šodien sveiks viņu dzimšanas dienā.”

LA.lv