Latvijā
Politika

Ar Konvencijas grozījumiem palielinās personu sniegto datu aizsardzības līmeni0

Foto-Andrey Popov/Fotolia

Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Eiropas Padomē Ivars Pundurs šodien Latvijas vārdā Strasbūrā parakstīja protokolu, ar kuru grozīta Padomes Konvencija par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi, pavēstīja Tieslietu ministrijas (TM) pārstāve Alise Dārzniece.

Viņa skaidroja, ka grozījumu mērķis ir līdzsvarot Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības Padomes Konvencijas dalībvalstīs un popularizēt Eiropas Savienības (ES) datu aizsardzības standartus visā pasaulē.

Konvencija ir vienīgais juridiski saistošais daudzpusējais starptautiskais nolīgums ar trešajām valstīm personas datu aizsardzības jomā.

Tās mērķis ir aizsargāt tiesības uz privātumu.

TM pārstāve skaidroja, ka modernizētā Konvencija ievērojami palielinās sniegto datu aizsardzības līmeni, tai skaitā precizēs likumīgas apstrādes principu attiecībā uz piekrišanas prasībām, kā arī vēl vairāk nostiprinās īpašu datu kategoriju aizsardzību.

Saistītie raksti

Turklāt modernizētā Konvencija nodrošinās personu papildu aizsardzības pasākumus, apstrādājot viņu personas datus, jo īpaši pienākumu pārbaudīt plānotās datu apstrādes darbības iespējamo ietekmi un īstenot attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, pienākumu ziņot par nopietniem datu pārkāpumiem, kā arī stiprinās personu tiesības.

Šobrīd Konvenciju ir ratificējusi 51 valsts, ieskaitot 28 ES dalībvalstis, četras Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis, visas Rietumbalkānu valstis, vairākas kaimiņvalstis, piemēram, Armēnija, Gruzija, Krievija un Turcija, kā arī vairākas valstis, kas nav Eiropas valstis – gan Āfrikā, piemēram, Senegāla, Tunisija, gan Latīņamerikā, piemēram, Urugvaja. Vairākām valstīm pieteikumi tiek izskatīti, piemēram, Argentīnai, Meksikai, Marokai. Savukārt vēl vairākām valstīm ir novērotāja statuss, piemēram, Japānai un Dienvidkorejai.

Latvija Konvencijai pievienojās 2001.gada 5.aprīlī.

LA.lv