Kultūra
Kultūrpolitika

Ar vēlmi piedalīties svētkos 0


Pasākums “Sēlija rotā” Viesītē. Dejo Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs.
Pasākums “Sēlija rotā” Viesītē. Dejo Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs.
Foto no Skaidrītes Azarstarpes arhīva

Ilūkstes novadu raksturo spēcīgas deju tradīcijas, aptverot visas dejotāju paaudzes un jau no mazotnes ieaudzinot mīlestību uz deju, kas turpinās gadiem ilgi.

Uz Latvijas valsts simtgades Dziesmu un deju svētkiem pretendē seši kolektīvi no šī novada – jauniešu deju kolektīvi “Labrīt” un “Ance”, Pilskalnes pagasta un Dvietes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvi, Ilūkstes novada vecākās paaudzes deju kolektīvs “Ozolzīles” un vidusskolas 10. klases deju kolektīvs “Ance”, kurš šajos svētkos piedalīsies pirmo reizi.

“Katrā kolektīvā ir sava īpaša gaisotne. Dalībnieki ir radošām idejām bagāti, jo pašdarbībā piedalās dažādu profesiju pārstāvji, un viņus visus vieno mīlestība uz deju un dziesmu,” stāsta Ilūkstes novada kultūras centra, Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore Skaidrīte Azarstarpe. “Šogad ar labiem rezultātiem deju skatē mūsu kolektīvi apliecināja piederību lielajai dejotāju saimei. Katrs kolektīvs izdejoja divas dejas, un, pēc žūrijas atzinuma, gan paši dejotāji, gan kolektīvu vadītāji saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra diplomu par iegūto pakāpi, dejojot kādā no grupām.”

Ilūkstes novadā dejas mākslu sāk apgūt, jau mācoties skolā. Skaidrīte Azarstarpe teic, ka īpaši nopelni šajā ziņā ir Ilūkstes 1. vidusskolai, kur strādā kolektīvu vadītājas Dace Parša un Anita Meikšāne. Viņu izaudzinātie dejotāji turpina ceļu Ilūkstes novada kultūras centrā jau kā jauniešu deju kolektīva “Ance” dalībnieki un, beidzot skolas gaitas, – augstskolu deju kolektīvos. Ir arī tādi, kas paralēli studijām un darbam nedēļas nogalēs brauc uz dzimto novadu, lai dejotu “Labrīt” sastāvā.

Ilūkstieši var lepoties, ka viņu novadā dejo visas paaudzes – sākot ar bērniem un beidzot ar vecākās paaudzes deju kolektīvu “Ozolzīles”, ko vada Sandra Stašāne. “Dejotāju vidū ir daudzi, kas sākuši dejot jau skolas laikā. Jau ir izauguši dejotāju bērni, kurus vecāki savulaik ņēma līdzi uz deju mēģinājumiem. Īpaši spilgti to novēroju, skatoties uz Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvu, kura dalībnieku bērni dejo jauniešu deju kolektīvā “Labrīt”,” stāsta Skaidrīte Azarstarpe.

Deju repertuāru novada kolektīviem palīdz apgūt Daugavpils apriņķa deju virsvadītāja Aija Daugele, bet tērpi pamatā tiek sagādāti ar Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu. Arī paši dalībnieki cenšas dot artavu to iegādei. Piemēram, aktīvi rakstot projektus, pie skaistiem, Sēlijas novadam raksturīgiem tērpiem tikusi Beb­renes pagasta folkloras kopa “Ritam”, kuras vadītāja ir Rita Kalvāne. Pašvaldība ar transportu atbalsta arī kolektīvu koncertdarbību novadā un ārpus tā.

Antonijas Stalidzānes vadītais Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs, kas šogad deju skates E grupā ar 45,8 punktiem ieguva augstāko pakāpi, ir viena no Ilūkstes novada kultūras vizītkartēm. Otrs vidējās paaudzes deju kolektīvs Dvietes pagastā darbojas kopš 2009. gada. “Jūtu, ka ģimenes vēlas piedalīties skaistajos valsts simtgades svētkos. Pašvaldība, cik iespējams, sniedz palīdzību – piemēram, abiem manis vadītajiem kolektīviem finansēja ļoti skaistus tērpus,” stāsta Dvietes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva un Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīva “Ance” vadītāja Anita Meikšāne.

 

ILŪKSTES NOVADS.

Uz dalību Latvijas valsts simtgades Dziesmu un deju svētkos pretendē seši kolektīvi

* Jauniešu deju kolektīvi “Labrīt” un “Ance”.

* Pilskalnes pagasta un Dvietes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvi.

* Ilūkstes novada vecākās paaudzes deju kolektīvs “Ozolzīles”.

* Ilūkstes 1. vidusskolas 10. klases deju kolektīvs “Ance”.

LA.lv