Ekonomika
Bizness

Ar vienu norēķinās, ar citu – ne. “Eko osta” sniegs apelācijas sūdzību pret “Skonto būvi”0


Arhīva foto.
Arhīva foto.
Foto: Ieva Makare/LETA

Lai arī Zemgales rajona tiesa ir noraidījusi bīstamo atkritumu apsaimniekotāja “Eko osta” prasību pret būvuzņēmumu “Skonto būve” par 1,89 miljonu eiro un līgumsoda 189 000 eiro apmērā piedziņu, uzņēmums plāno iesniegt apelācijas sūdzību.

“Eko ostas” strīds ar “Skonto būvi” radās, jo būvuzņēmums gadiem vilcinās pildīt saistības par godprātīgi paveikto darbu Valsts vides dienesta (VVD) iepirkumā “Vēsturiski piesārņotās vietas “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi”.

Ņemot vērā, ka visi starp “Eko ostu” kā apakšuzņēmēju un “Skonto būvi” kā ģenerāluzņēmēju 2014. gada 7. oktobrī noslēgtajā līgumā paredzētie darbi paveikti noteiktajā apjomā un termiņā jau 2015. gadā, “Eko osta” pamatoti un likumā noteiktajā kārtībā vērsās tiesā ar maksātnespējas pieteikumu.

Uzņēmums uzskata, ka “Skonto būve” nav samaksājusi par sniegtajiem pakalpojumiem, aizbildinoties ar formāliem iemesliem. Tiesa maksātnespējas pieteikumu noraidīja, uzskatot, ka abiem uzņēmumiem saimnieciskais strīds jārisina civiltiesiskā kārtā.

“Esam iepazinušies ar Zemgales rajona tiesas nolēmumu. Mūsu skatījumā spriedums nav pamatots un lēmumā iekļautie argumenti ir pretrunā ar lietā esošajiem pierādījumiem, tāpēc loģisks solis ir apelācijas sūdzības iesniegšana,” uzsver uzņēmuma “Eko osta” valdes loceklis Andrejs Laškovs.

“Eko osta” no savas prasības nav gatava atkāpties, jo “Skonto Būves” rīcība nevar tikt atzīta par tiesisku, norāda A. Laškovs.

Lietas iztiesāšanas gaitā tika noskaidrots, ka “Skonto būve” ir ne vien maldinājusi uzņēmumu par darbu nodošanas kārtību, bet arī, zinot apstākli, ka apakšuzņēmēja iesniegtie darbu akti netiks vērtēti no VVD puses, turpināja saņemt darbu izpildes aktus un neapturēja līguma darbību.

Savukārt “Skonto būve” publiski norāda, ka darbi, par kuriem “Eko osta” prasa samaksu, ietilpst to darbu sadaļā, par kuriem VVD nav samaksājis ģenerāluzņēmējam “Skonto būve”, jo par šīs summas samaksu notiekot tiesvedība.

Saistītie raksti
Tajā pašā laikā “Skonto būve” ir norēķinājusies ar otru apakšuzņēmēju – Vācijas firmai “MUEG GmbH”, atklāj A. Laškovs.

Ar šo apakšuzņēmēju ir veikts norēķins, jo acīmredzot “Skonto būve” saprot, ka ārvalstu komersantiem atšķirībā no Latvijas komersantiem ir iespējas savas tiesības aizstāvēt ārvalstīs, tai skaitā vēršoties pret Latvijas valsti.

LA.lv