Latvijā
Novados

Arī Gulbenes novada dome grozīs noteikumus par kapavietu iznomāšanu0

Foto: LETA/Edijs Pālens

Šonedēļ, 28.martā, Gulbenes novada dome plāno grozīt novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumus, kas pašlaik paredz kapavietu iznomāšanu, liecina domes sēdes izsludinātā darba kārtība.

Minētie noteikumi nosaka, ka kapavieta kādā no novada kapsētām tiek piešķirta, pamatojoties uz personas, kas veic apbedīšanu, iesniegumu, dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību vai izziņu. Kapavietas nomnieks iegūst kapavietas nomas tiesības, noslēdzot beztermiņa nomas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju un samaksājot vienreizēju kapavietas nomas maksu.

Noteikts arī, ka ikgadējo nomas maksu aizvieto ar nomnieka pienākumu kopt kapavietu un tai pieguļošo celiņu atbilstoši kapavietu uzturēšanas un kopšanas noteikumiem.

Taču, ņemot vērā Satversmes tiesas (ST) spriedumu, dome plāno grozīt saistošos noteikumus, no tiem izslēdzot daļu ar nomas noteikumiem un arī jēdzienu “nomnieks”, aizstājot to ar vārdu “uzturētājs”. Dokumentā paredzēti arī citi nebūtiski grozījumi.

Domē norāda, ka grozījumi nepieciešami, lai noteikumi atbilstu ST spriedumā norādītajam.

Jau vēstīts, ka ST secinājusi – Jūrmalas domes saistošo noteikumu normas, kas paredz nomas maksu par kapavietas izmantošanu, neatbilst Satversmei. ST secināja, ka demokrātiskai tiesiskai valstij ir pienākums, regulējot ar miruša cilvēka apbedīšanu saistītus jautājumus, aizsargāt cilvēka cieņu arī pēc viņa nāves.

Iznomājot kapsētas, pašvaldība rīkojas pretēji likuma “Par pašvaldībām” normai, jo kapsētas ir publiskā lietošanā nodots pašvaldības īpašums, kas kalpo sabiedrības vajadzībām un tāpēc nevar tikt iznomāts ienākumu gūšanai, uzsvēra ST.

Līdz ar to tiesa secināja, ka pašvaldība nav tiesīga iznomāt kapavietas, lai nodrošinātu tās autonomās funkcijas – izveidot un uzturēt kapsētas – izpildi.

Kā akcentējusi ST, tas, ka pašvaldība pieprasa maksu par kapavietas piešķiršanu kā maksu par pakalpojumu, ir pretrunā ar noteikumu, ka arī pēc cilvēka nāves pret viņa ķermeni ir jāizturas ar cieņu. Tādējādi ST secināja, ka kapavietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldības dome būtu tiesīga noteikt samaksu.

Saistītie raksti

Tiesa atzina “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” konkrētās normas par neatbilstošiem Satversmei.

ST spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.

Pēc ST lēmuma stāšanās spēkā par maksas atcelšanu par kapavietas ierādīšanu paziņojušas Rīgas, Jelgavas, Viesītes novada pašvaldības. Savukārt Daugavpils pašvaldībā aģentūra LETA noskaidroja, ka par kapavietu piešķiršanu pilsētā maksa netiek iekasēta.

LA.lv