×
Mobilā versija
+5°C
Jurģis, Juris, Georgs
Pirmdiena, 23. aprīlis, 2018
12. decembris, 2014
Drukāt

Arī mazēkai vajadzīgs projektētājs (19)

Foto - ShutterstockFoto - Shutterstock

Savā lauku sētā domāju celt pirtiņu, kas būs mazāka par 25 m2. Dzirdēju, ka tā ir mazēka, tāpēc projekts nav vajadzīgs. Vai tā patiešām ir?EDGARS AGLONAS NOVADĀ

Vēl nesen mazēkai – vienstāva ēkai, kam pamatu platība ir līdz 25 m2, – projekts nebija vajadzīgs. Pietika tikai ar vietējo būvvaldi saskaņot ēkas piesaisti (novietojumu) zemes gabalā.

Aglonas novada domes būvvaldes vadītājs Valdis Viļums skaidro: kopš 2014. gada 1. oktobra stājies spēkā jaunais Būvniecības likums, jaunie Vispārīgie būvnoteikumi un Ēku būvnoteikumi, arī uz būvvaldē iesniedzamajiem dokumentiem par mazēkas un citu pirmās grupas ēku būvniecību ir vajadzīgs projektētāja paraksts.

Vispārīgo būvnoteikumu 1. pielikumā ēkas ir iedalītas trīs grupās. Pirmajā grupā ietilpst:

1) mazēka (vienstāva ēka, tostarp nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2);

2) ārpus pilsētu un ciema teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kas nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēkas, noliktavas, šķūņi, pagrabi, nojumes, garāžas) ar apbūves laukumu līdz 60 m2;

3) atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tostarp konteinertipa ēka vai būvizstrādājums (izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta);

4) betonēts laukums pakaišu kūtsmēslu uzkrāšanai (uzglabāšanai ar vircas uzkrāšanas tvertni) līdz 50 m2.

Būvējot pirmās grupas ēkas, dokumentu kārtošana ir vienkāršāka. Ēku būvnoteikumu 2.2. nodaļā teikts, ka, ierosinot pirmās grupas ēku būvniecību, būvvaldē jāiesniedz aizpildīta paskaidrojuma raksta pirmā daļa (uz tās jābūt būvprojekta izstrādātāja parakstam) un grafiskie dokumenti – ēkas vizuālais risinājums un situācijas plāns vizuāli uztveramā mērogā (M 1 : 250; M 1 : 500; M 1 : 1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri. Ja novieto rūpnieciski izgatavotu ēku vai konteinertipa ēku, vizuālā risinājuma vietā jāiesniedz ražotāja būvizstrādājuma tehniskā dokumentācija un grafiskais dokuments ar ēkas fasādi.

Dažos gadījumos var būt nepieciešami citi dokumenti. Tas var būt saskaņojums ar pierobežnieku, ja ēku grib būvēt tuvāk, nekā paredz normatīvie akti, un attālumu atļauts samazināt ar kaimiņa rakstisku piekrišanu. Ja ēku grib būvēt uz cita zemes, vajadzīga zemes īpašnieka piekrišana. Ja zeme pieder vairākiem kopīpašniekiem, nepieciešams, lai tam rakstiski piekrīt visi kopīpašnieki. Dažkārt normatīvie akti prasa saskaņojumu ar citām institūcijām vai vēl kādus dokumentus, kas noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā.

Paskaidrojuma rakstā tiek dokumentēta būvniecības gaita. Nododot ēku ekspluatācijā, pasūtītājs būvvaldē iesniedz aizpildītu paskaidrojuma raksta otro daļu, izpildmērījuma plānu (ar ēkas novietni, izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm), bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā – ja mainījusies situācija apvidū. Par 25 m2 lielākām ēkām iesniedz arī ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu. Paskaidrojuma rakstā norāda ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ēkas vai tās daļas nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā ir divi gadi. Ja veikta jauna būvniecība, būvvalde piecu darba dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu. Ēku vai tās daļu uzskata par pieņemtu ekspluatācijā, ja paskaidrojuma rakstā ir būvvaldes atzīme.

Toties, ja būvvalde konstatē, ka būvdarbi neatbilst apstiprinātajai iecerei vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, būvvalde savā lēmumā norāda konstatētās atkāpes un nosaka termiņus, kā arī citus nosacījumus nepilnību novēršanai. Pēc to novēršanas pasūtītājs atkārtoti vēršas būvvaldē. Ja visi trūkumi ir novērsti, būvvalde par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā un ēka ir pieņemta ekspluatācijā.

Pievienot komentāru

Komentāri (19)

 1. Manā praksē ir piedzīvots, ka cilvēks ir tik tālu degradējies un atsvešinājies no saprašanas, kā apieties ar dabu, nenodarot tai pāri, ka sabūvē absolūtās šausmas – gan tehniskajā un pašu drošības ziņā, gan sanitāri-higiēniskajā ziņā, gan atklāti demonstrējot elementāras loģikas trūkumu vispār. Visu nosaka alkatība.
  Turklāt iedomājas, ka var kaimiņiem, tēlaini izsakoties, kakāt uz galvas vai radīt materiālus zaudējumus.
  “Kronis” visam bija kāds milzīgs gaļas izstrādājumu ražošanas uzņēmums Rīgā, kurš kādus 8 gadus laida pa taisno Daugavā gan ražošanas atkritumus, gan sadzīves kanalizāciju, šo procesu ilgus gadus bez kautrēšanās atbalstot neskaitāmu VALSTS iestāžu amatpersonām.
  Un lauku cilvēki arī kļuvuši par nesaprašām, pretstatā tam, kā vēl dažus gadu desmitus atpakaļ jebkuram amatniekam bija daudz vairāk saprašanas, ko un kā darīt. Par Rundāles pils būv-amatniekiem šoreiz nerunājam.

 2. Jaunai MAZĒKAI būvprojekts NAV nepieciešamas, bet kā tas BIJA LĪDZŠIM ir nepieciešamas saskaņot ar būvvaldi novietni – aizpildot noteikta veida formu. Tas, ka atsevišķas pašvaldības vēlas iekasēt pat par mazāko nieku nodevu nav jaunā regulējuma jautājums, bet tikai pašas pašvaldības attieksmes pret saviem iedzīvotājiem.

  Papildus jānorāda, ka dokumentu sagatavošanai atbilstoši Ēku būvnoteikumiem 12.punktam NAV NEPIECIEŠAMAS SERTIFICĒTS ARHITEKTS VAI KONSTRUKTORS.

  PAPILDUS IR PAREDZĒTAS ARĪ CITAS ĒKĀM NAV NEPIECIEŠAMAS PIEAICINĀT SPECIĀLISTU – lasat normatīvus, nevis bļaustaties.Tikai normālām ēkām ir nepieciešama speciālista piesaiste.

  Tas, ka kāds Tevi apmuļķo – tā ir tikai Tava problēma, ja nevari pats apskatīties.

  Diemžēl jāsecina, ka Aglonas novada domes būvvaldes vadītājs Valdis Viļums nav kompetents (kārtējais, kas visu līdz galam neizlasa, bet gudri māca citus) jaunajos būvniecības normatīvajos aktos.

  • Rakstā nekas nav teikts par projektēšanu, bet gan pieminēts paskaidrojuma raksts. Un ja līdz galam neizlasa to, kas ir paskaidrojuma rakstā prasīts (1.pielikums Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra
   noteikumiem Nr.529)- tai skaitā būvprojekta izstrādātāja paraksts, tad nav ko te sprēgāt. Dokumentus lasīt kopā var jebkurš, bet tāpat beigās par to kādam ir jāuzņemās atbildība. Lasīsim vēlreiz normatīvus!

   • “Dižo lasītāj”, vēršu uzmanību uz to, ka forma (veidlapa) (MK Nr.529., 1.pielikums) atspoguļo visus iespējamos variantus, kurus apskata normatīvā akta regulējums. Ievērojot, ka pastāv divi varianti – ar vai bez projektētāja, tad tas atbilstoši ir uzrādīts formā. TIKAI PĒC FORMAS NEVAR VADĪTIES.

    Runājot par atbildību jānorāda, ka par mazēkas – piemēram, šķūnīša, dokumentāciju atbildību var uzņemties arī parastais cilvēks. Galu galā viņš pats to arī būvēs.

    BITE – lasi netikai formu, bet arī noteikumus!!! Pēc tavas loģikas sanāk, ka forma ir augstāka par normatīvā akta tekstu, bet tā nav – abi ir jāskata kopsakarā. Pietam jānorāda, ka viens normatīvais akts ir jāskata kopsakarā ar citiem. Ja pieturas Tavai loģikai, tad iznākums var būt prettiesisks. Ja šādi būvvalde pamatos atteikumu akceptēt paskaidrojumu rakstu, tad tiesa šādu lēmumu atcelts kā neatbilstošu tiesību normām.

    Citāts no MK Nr.529, 12.punkts – “Šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajos gadījumos būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai vai lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts)”.

    Šo noteikumu 6.1.apakšpunkts norāda tieši uz pirmās grupas ēkas jaunu būvniecību (no MK Nr.500, 1.pielikuma I sadaļas):
    1) Mazēka (vienstāva ēka, t.sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2)
    2) Ārpus pilsētu un ciema teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēkas, noliktavas, šķūņi, pagrabi, nojumes, garāžas) ar apbūves laukumu līdz 60 m2;
    3) Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta;
    4) Betonēts laukums pakaišu kūtsmēslu uzkrāšanai (uzglabāšanai ar vircas uzkrāšanas tvertni) līdz 50m2.

 3. Vai tad grūti parakstīties pašam. Nebija jau rakstīts ka vajadzīgs SERTIFICĒTA arhitekta paraksts.

 4. stulbuma paraugdemonstrējums.

 5. Paskaidrojuma raksts Atbildēt

  Lai savā dārzā noliktu krēslu nolūkā uz tā apsēsties, jāiesniedz vizuālais projekts divās projekcijas un detalizēts nolūka apraksts. Gadījumām ja “būve” neatbilst 1.grupas mazkrēslu kategorijai, jāpasūta arī apvidus inventarizācija.

 6. Es zinu kas šitai meičai pirtī vajadzīgs.

 7. Nu tad gan bravūra, ko gribu to daru (precīzāk, kā māku tā mauju). Tikko Latvijas TV1 rādīja sižetu par ķīniešiem Cēsīs – izrādās ir problēmas ar sapratni par to, ka nevar (da jebkādu žogu sasliet, jātīra pieguļošā teritorija utt). Ar mazēkām tāpat, it īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ūdens objektu aizsargjoslās un krasta kāpu aizsargjoslā – ir jāievēro tiesiskās normas. Ja ir nauda būvēties, tad nauda būs arī tualetes un sadzīves notekūdeņu attīŗišanai utt. Un ar to, ka neievēro nav jālielās, tas nav labs stils.

 8. Laikam piemetušās dēles pie sīksaimnieku kabatām – projets 300 un būve arī 300 Eu , kur tā prāta spēja?

 9. BRĪVĪBA!!!!!

 10. No šādiem XX metas nelabi! Nedaudz padzīvo ārpus Latvijas un sākas: stulbumam robežu nav…, nav argumentu atgriezties, likumi ne tie…u.t.t.
  Nebrauc mājās, tevis šeit nevajag! Tas ko saku ir no sirds, tā nav bravurīga māžošanās. Tad kad šitie XX aizbrauca, vai kāds juta viņu trūkumu ? Ne viens! Nogrieztu riecienu kukulim nepielīmēsi! XX vairs nav Latvijai piederīgi, viņi ir tikai nevienam nevajadzīgi XX! Uzņemsim laipni kā citus viesus un parādīsim viņiem Latviju ar “projektētām sausām tualetēm”, tikai bez XX pārgudrām pamācībām!

  • Man atkal metas nelabi no tādiem, kas sevi dēvē par iedzimtajiem(Latvijā ir vai nu latvieši vai ienācēji – un pie tiem pieder visi pārējie arī tie kas dēvē sevi par aborigēniem). Nu, padzīvos, cilvēks ārzemēs – atgriezīsies gudrāks, bet tu kā biji tā arī paliksi pamuļķis.

   Man ar nav īsti skaidrs no šī raksta kāds ir pamatojums – kāpēc viensētas iedzīvotājam ir jāpakļauj tiem pašiem likumiem, kā kāpu joslas vai pilsētas iedzīvotājam, kur patiešām nevietā uzcelts šķūnis var pēc tam kļūt par pamatu kaut ko būvēt viertā ko citu.

 11. Kurš vispār to ņem vērā???

 12. Valdībai vajag naudu.

  • Valdībai no tā nekas netiek, bet tikai tiek sakārtota līdzšinējai regulējums, lai vienveidotu prasības un samazinātu patvaļu. Vēršu uzmanību uz to, ka visos gadījumos, kā bija līdz šim, nebūs nepieciešams projektētāja paraksts. Ir žēl, ka raksta ajtors nekompetences dēļ dezinformē sabiedrību.

 13. Stulbumam robezu nav . Briinos , ka sausajaam tualeteem laukos nevajag projektus un vides dienesta atlaujas , bet gan jau veel likumu uzlabos liidz pilniibai arii sajaa zinjaa . Jo ilgaak nedziivoju latvijaa , jo gruutaak atrast argumentus tur atgriezties.

  • Pat līdz izmaiņām, ja sausā tualete, žogs un pat suņu būda ar voljēru tika ierīkoti par ES projektu naudu, bija vajadzīgs būvvaldes saskaņojums. Pat uzstādoot informācijas stendus un norādes zīmes, bija nepieciešams saskaņots skiču projekts. Dīķa rakšanai bija nepieciešams projekts un saskaņojums ar Meliorācijas pārvaldi.

  • Gribu redzēt, kā Tu Anglijā, vai kur citur Eiropā, kur šobrīd atrodies, uzbūvēsi sauso tualeti vai suņu būdu bez atļaujas. Nesmirdi un beidz dzīvot ilūziju pasaulē.

Draugiem Facebook Twitter Google+