Kultūra
Kultūrpolitika

Arī Valsts kultūrkapitāla fonds lauzis līgumu ar apgrēkojušos “Latvijas literatūras centru” 0

Foto – LETA

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) padome lauzusi līgumus ar biedrību “Latvijas literatūras centrs” (LLC), LA.lv pavēstīja VKKF pārstāve Jana Vērdiņa.

VKKF padome 22. oktobra sēdē pieņēma lēmumu pārtraukt sadarbību ar biedrību LLC fonda veiktās revīzijas rezultātā konstatēto pārkāpumu dēļ un uzdot biedrībai līdz šā gada 6. novembrim atskaitīt VKKF finansējumu 70 932,19 eiro apmērā, kas pārskaitīts biedrībai un par kuru nav saņemtas atskaites.

Līdz padomes sēdei par 2014. gadā un 2015. gadā finansētajiem projektiem LLC papildus iesniedza atskaites par 2738,97 eiro, tādējādi samazinot sākotnēji revīzijā konstatēto līdzekļu iztrūkumu 73 671,16 eiro apmērā biedrības kontos, pauda Vērdiņa.

VKKF šā gada septembrī un oktobrī veica revīziju LLC, izlases kārtībā pārbaudot veikto maksājumu un to attaisnojuma dokumentu atbilstību projektu līguma tāmēm un iesniegtajām starpatskaitēm. Pārbaudot dokumentāciju, secināts, ka LLC pārkāpis VKKF projektu finansēšanas līgumu punktu, kas nosaka, ka finansējuma saņēmējs apņemas izlietot piešķirto finansējumu tikai projekta īstenošanai un nedrīkst to izlietot citiem mērķiem un pasākumiem, kā arī projekta realizētājs pārkāpis VKKF projektu finansēšanas līgumu punkta nosacījumus, ka visas izmaksas veicamas no bankas konta, kurā VKKF ieskaitījis piešķirto finansējumu, kā arī šā paša punkta nosacījumu, kas paredz, ka finansējuma saņēmējs apņemas nodrošināt, ka darījumus apliecinošie dokumenti ir patiesi, salīdzināmi un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par darījuma priekšmetu, apjomu, vietu un laiku.

Revīzija tika sākta, VKKF administrācijai konstatējot nepilnības LLC iesniegtajās starpatskaitēs – tās nesniedza skaidru un patiesu priekšstatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu.

LA.lv