Latvijā
Izglītība

Ārzemnieku acīs LLU vairs nebūs lauksaimnieku augstskola25

Šodien spēkā stājas grozījumi Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Satversmē, kas paredz mainīt tās starptautiski izmantojamo nosaukumu angļu valodā, atsakoties tajā no vārda “Agriculture”, tātad lauksaimniecība.

Līdz ar to turpmāk LLU starptautiskajā vidē būs zināma vairs ne kā “Latvia University of Agriculture”, bet gan kā “Latvia University of Life Sciences and Technologies”, ko varētu tulkot kā Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitāti. LLU pārstāve Lana Jammere gan uzver: šajā gadījumā universitātes nosaukums jātulko nevis burtiski, bet gan semantiski. Tas nozīmē, ka, lai arī universitātes nosaukums angliski pateikts citiem vārdiem, jēga nemainoties.

L. Jammere apgalvo, ka par dabas zinātņu un tehnoloģiju universitātēm angliskajā tulkojumā kļuvušas daudzas lauksaimniecības augstskolas. LLU uzskatot, ka atteikšanās no vārda “lauksaimniecība” starptautiskajā nosaukumā ļaušot vairāk piesaistīt ārvalstu studentus un sadarbības partnerus.

LLU savu nosaukumu ieguva 1991. gadā, kad no Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas kļuva par universitāti. Tā kā lauksaimniecības augstākā izglītība būtiski mainījusies un LLU īsteno studijas un zinātni ar dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu saistītā nozaru lokā, iepriekšējos gados notikušas diskusijas par universitātes nosaukuma maiņu, kas neguva plašu atbalstu. LLU rektore Irina Pilvere jau tolaik vēlējās arī latviskajā nosaukumā atteikties no vārda lauksaimniecība, tā vietā liekot “dzīvības zinātnes”, tomēr LLU senāts šo ieceri toreiz noraidīja, uzsverot, ka LLU nosaukums ir kvalitātes zīme, kuru atpazīst vairākas studentu paaudzes un kas Latvijas sabiedrībā asociējas ar ilgtspējīgām tradīcijām lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru augstākajā izglītībā. Tomēr rektorei izdevies pārliecināt kolēģus mainīt vismaz anglisko nosaukumu. Jau oktobrī šo ideju atbalstīja LLU senāts, bet šā gada sākumā atļauju mainīt LLU anglisko nosaukumu, apstiprinot grozījumus universitātes satversmē, deva arī Saeima.

Jāpiebilst, ka arī dažu citu Latvijas augstskolu angliskie nosaukumi skan krietni savādāk nekā latviski, pat paaugstinot vai pazeminot to statusu. Piemēram, Vidzemes augstskola angliski ir “Vidzeme University of Applied Sciences”, tātad lietišķo zinātņu universitāte. Savukārt Banku augstskolas starptautiskais nosaukums ir “School of Business and Finance”, tātad Biznesa un Finanšu skola.

LA.lv