Latvijā
Politika

AT noraida Dimanta sūdzību par atcelšanu no amata NEPLP 16


Ainārs Dimants
Ainārs Dimants
Foto – Valdis Semjonovs

Augstākā tiesa (AT) noraidījusi bijušā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekļa Aināra Dimanta kasācijas sūdzību par viņa atcelšanu no NEPLP padomes locekļa amata.

Tiesa atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums atcelt Saeimas 2015.gada 8.jūlija lēmumu par Dimanta atbrīvošanu, aģentūru LETA informēja AT.

AT spriedumā atzinusi, ka Administratīvās apgabaltiesas konstatētie un novērtētie apstākļi liecina par to, ka pieteicēja atbrīvošanas no amata pamatā ir bijuši padomes darbā pieļauti tiesību normu pārkāpumi, nevis subjektīvi, politiski apsvērumi.

AT atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka tieši padomes priekšsēdētājam atbilstoši likumā noteiktajai kompetencei un atbildībai ir jārūpējas par padomei piešķirto valsts finanšu līdzekļu likumīgu izmantošanu un ka, rīkojoties prettiesiski, padomes priekšsēdētājs grauj savu reputāciju, kas ir viens no Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā minētajiem priekšnoteikumiem, lai persona varētu kļūt par padomes locekli.

AT spriedumā norāda, ka apgabaltiesa ir pārbaudījusi, vai pārsūdzētais lēmums atbilst tiesību normām, vērtējusi tā saturu pēc juridiskiem kritērijiem. Turklāt apgabaltiesa, atsaucoties uz AT iepriekš spriedumos izteiktām atziņām, pamatoti norādījusi, ka lēmuma pamatojumu ietver virkne dokumentu – revīzijas ziņojums, deputātu iesniegums, komisiju kopsēdes un Saeimas sēdes protokoli un stenogrammas, kurās pausti apsvērumi, kuri tika ņemti vērā, sagatavojot un pēc tam balsojot par Saeimas lēmuma projektu. Tāpat apgabaltiesa ir vērtējusi, vai nav pārkāptas pieteicēja tiesības tikt uzklausītam.

Jau ziņots, ka Valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā bija atzinusi, ka NEPLP nav efektīvi rīkojusies ar finanšu līdzekļiem 1 843 070 eiro apmērā, tāpat padome nebija nodrošinājusi pietiekamu kontroli pār komerctelevīzijām piešķirtās valsts dotācijas izlietojuma uzraudzību par sabiedriskā pasūtījuma izpildi, kā rezultātā veikta samaksa par neizpildītu pasūtījumu 54 834 eiro apmērā, kā arī konstatēti citi pārkāpumi. Saeima tā rezultātā – “šo likumu pārkāpumu dēļ” – atbrīvoja Dimantu no amata.

Administratīvā rajona tiesa 2015.gada 23.decembrī apmierināja Dimanta prasību un atcēla Saeimas lēmumu par viņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Līdz ar tiesas nolēmumu Dimants tika atjaunots NEPLP locekļa amatā.

Savukārt Administratīvā apgabaltiesa pagājušā gada novembra beigās noraidīja Dimanta pieteikumu par Saeimas lēmumu atcelt viņu no NEPLP locekļa amata. Ar apgabaltiesas 29.novembra spriedumu noraidīts pieteicēja pieteikums par Saeimas 2015.gada 8.jūlija lēmuma atcelšanu.

LA.lv