×
Mobilā versija
Brīdinājums +12.9°C
Jānis
Svētdiena, 24. jūnijs, 2018
1. februāris, 2012
Drukāt

Atbalsta maksājumi lauksaimniecībā 2012

Foto - LU Preses centrsFoto - LU Preses centrs

Plānotais valsts atbalsts lauksaimniecībai šogad ir tāds pats kā pērn – 6 184 729 lati. Par tā sadalījumu lauksaimnieku organizācijas gan vēl diskutē un droši vien šķēpus nebeigs lauzt arī pēc tam, kad galavārdu teiks valdība. Tiek prognozēts, ka tas varētu notikt 7. februārī.


 

17. janvārī Ministru kabinets jau apstiprināja kārtību, kādā šogad piešķir valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, piena šķirņu slaucamo govju, gaļas šķirņu zīdītājgovju, teļu, piena šķirņu slaucamo kazu, vaislas aitu māšu un tīršķirnes vaislas ķēvju ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai. Jaunums – šogad atbalsta saņēmēju loks ir paplašināts ar kazkopības un zirgkopības nozarēm.

Salīdzinot ar 2011. gadu, finansējums ir palielināts par 1,7 milj. latu, jo ir kāpināta dzīvnieku ražība un palielinājies atbalstam atbilstošo dzīvnieku skaits. Piemēram, piensaimniecībā vidējais izslaukums no pārraudzībā esošas piena šķirņu govs ir pieaudzis no 5987 kg 2010. gadā līdz 6128 kg 2011. gadā, savukārt pārraudzībā esošu govju skaits ir pieaudzis no 122,0 tūkst. līdz 123,1 tūkst.

Kopējais atbalsta apmērs ir 
8 148 206 lati, no kuriem:

* cūkkopības nozarei – 832 000 
latu;

* piensaimniecības nozarei – 6 364 580 latu;

* gaļas liellopu audzēšanas nozarei – 615 700 latu;

* kazkopības nozarei – 44 226 lati;

* aitkopības nozarei – 278 200 latu;

* zirgkopības nozarei – 13 500 latu.

Atbalstu 2012. gadā plānots izmaksāt kā vienreizēju maksājumu. Šo atbalstu saņems šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas kā samaksu par veikto pakalpojumu.

 

Kā dalīs subsīdiju 6,19 miljonus?

Ministru kabineta noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību ir projekta stadijā, jo pašreiz vēl noris saskaņošanas process ar ministrijām un lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām. Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai 7. februāra valdības sēdē.

Agro Topa rīcībā esošais subsīdiju projekts liecina, ka nozarēm pieejamais atbalsts tiek saglabāts iepriekšējā gada līmenī un atbalsta nosacījumi būtiski netiek mainīti – arī šogad tāpat kā pērn lopkopjiem tiks visvairāk – Ls 2,34 milj., kamēr augkopības attīstībai – Ls 264 tūkst. No atbalsta augkopībai Ls 100 tūkst. saņems zinātniskās institūcijas, lai novērtētu selekcijas materiālu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.

2012. gadā ciltsdarba atbalsts tiek piešķirts no sešām govīm ar minimālo izslaukumu 5000 kg (68 lati) un 7000 kg (78 lati), savukārt 2013. gadā ciltsdarba maksājumos par piena šķirnes govi kā minums varētu tikt noteikts izslaukums pēdējā noslēgtā laktācijā vismaz 5500 kg.

Plānots būtiski palielināt atbalstu pārtikas kvalitātes shēmām – pērn šim nolūkam tika atvēlēti Ls 100 tūkst., bet šogad jau 
Ls 67 tūkst. Par Ls 9 tūkst. palielinās atbalstu tirgus veicināšanas pasākumiem – četrām starptautiskas nozīmes izstādēm.

Par Ls 23 tūkst. iecerēts palielināt atbalstu lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai. Atbalstu apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai 
Ls 210 tūkst. piešķir lauksaimniekiem 50% apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem: ne vairāk kā 25 latus par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību), par kartupeļiem un dārzeņiem – ne vairāk kā 50 latu par hektāru, par augļu kokiem un ogulājiem – ne vairāk kā 150 latu par hektāru. Atbalsts dalībai lauksaimniecības risku fondā, kam tiks atvēlēts kopumā Ls 12 tūkst., sedz 80% no fondā faktiski iemaksātajiem naudas līdzekļiem.

Atbalstam investīciju veicināšanai lauksaimniecībā šogad plānots samazinājums par 82 tūkst. latu. Ls 1,6 milj. tāpat kā pērn būs paredzēts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem – šis būs atbalsts investīcijām jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai, to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz 3% gada kredītlikmi vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 3%. Maksimālā atbalsta summa vienam atbalsta saņēmējam nepārsniedz 40 tūkst. latu.

Proporcionāls samazinājums ir kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un piena pārstrādes uzņēmumiem. Kooperatīviem šis atbalsts paredzēts, lai segtu daļu no faktiski samaksātās ilgtermiņa, īstermiņa kredīta, finanšu līzinga vai faktoringa procentu gada summas.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz 3% gada kredītlikmi vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 3%. Savukārt piena pārstrādes uzņēmumiem atbalsts paredzēts, lai segtu daļu no faktiski samaksātās ilgtermiņa kredīta vai finanšu līzinga procentu gada summas. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz 3% gada kredītlikmi vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 3%.

 

Platību maksājumu aktualitātes

2012. gadā lauksaimnieki Latvijā turpinās saņemt papildu valsts tiešos maksājumus (PVTM), tomēr šogad stājas spēkā vairāki būtiski nosacījumi.

No šī gada uz vienoto platības maksājumu varēs pretendēt par tādu lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, kas ir atbalsta pretendenta īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15. jūnijā un ko (pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma) var pierādīt ar rakstisku dokumentu.

2012. gadā ES tiešo maksājumu un PVTM kopsummām pārsniedzot noteiktus sliekšņus, tiks piemēroti samazinājumi. Pēc Zemkopības ministrijas provizoriskajiem aprēķiniem, 2012. gadā PVTM samazinājums attieksies uz aptuveni 5800 lauksaimniekiem. Aptuveni Ls 60 tūkst. tiešo maksājumu atbalsta saņēmējus šis samazinājums neskaršot. Turklāt jāņem vērā, ka lielākajai daļai no minētajiem 5800 lauksaimniekiem PVTM samazinājumu kompensēs VPM atbalsta pieaugums, sola ZM.

Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies tiešais atbalsts līdz Ls 3510 (5000 eiro), atbalsta summa netiks samazināta. Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies tiešais atbalsts virs Ls 3510 (5000 eiro), atbalsta summas daļai virs Ls 3510 (5000 eiro) tiks aprēķināts 10% samazinājums un tas tiks atņemts no PVTM summas.

Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies tiešais atbalsts virs Ls 210 840 (300 000 eiro), PVTM summas daļai virs Ls 210 840 (300 000 eiro) tiks aprēķināts papildu samazinājums 4% apmērā un tas tiks atņemts no PVTM summas.

Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies ES tiešie maksājumi virs Ls 210 840 (300 000 eiro), ES tiešā maksājuma summām virs 300 000 eiro tiks aprēķināta 4% progresīvā modulācija un šis samazinājums tiks atņemts no ES tiešo maksājumu summas.

Lauku atbalsta dienests informē, ka no šī gada tiek pārtraukta pieteikšanās PVTM par kartupeļu cieti un par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, jo tie tiek pilnībā atdalīti no ražošanas un 2012. gadā tiks aizstāti ar diviem jauniem maksājumiem: atdalīto PVTM par kartupeļu cieti un atdalīto PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem.

No 2012. gada būs iespējams pieteikties diviem jauniem īpašajiem atbalstiem: par kvalitātes uzlabošanu cietes kartupeļiem, kas audzēti saskaņā ar kvalitātes shēmu prasībām, kā arī lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+