Laukos
Gaļa un zivis

Atbalstam inovācijām zivsaimniecībā pieteikti četri projekti par kopumā 1,2 miljoniem eiro0

Foto LETA

Atbalstam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumā “Inovācija” ir saņemti četri projektu iesniegumi par kopējo reģistrēto publisko finansējumu 1 221 835 miljoni eiro, informē Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Jau ziņots, ka LAD no 20.augusta līdz 15.novembrim pieņēma projektu iesniegumus atbalsta saņemšanai EJZF Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumā “Inovācija”, kur pieejamais publiskais finansējums ir divi miljoni eiro.

Pasākuma mērķis ir inovācija zvejniecībā, akvakultūrā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai būtiski uzlabotus produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes, kā arī lai ieviestu jaunas akvakultūras sugas ar labu tirgus potenciālu, tostarp izpētot inovatīvo produktu vai procesu tehniskās vai ekonomiskās īstenošanas iespējas.

Pasākumā atbalstu piešķir zinātniskajām institūcijām, kas reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, komersantiem, zemniekiem vai zvejnieku saimniecībām, kas nodarbojas ar zvejniecību, akvakultūru vai zivju pārstrādi un konservēšanu, kā arī zivsaimniecības nozares biedrībām, veicot savstarpēju sadarbību projektu izstrādē.

LA.lv