Praktiski
Manas tiesības

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm: kas pienākas no valsts un pašvaldības0

Foto-Fotolia

Mūsu ģimenē drīz gaidāms trešais bērns. Vai mēs tad būsim daudzbērnu ģimene un saņemsim īpašu apliecību? Kādus atvieglojumus var piešķirt? DMITRIJS DAUGAVPILS NOVADĀ

Mūsu valstī par daudzbērnu ģimeni uzskata ģimeni, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, tostarp audžuģimenē un aizbildnībā esoši. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punkts turklāt nosaka, ka par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

! Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmā daļa paredz, ka valstij un pašvaldībai īpaši jāatbalsta daudzbērnu ģimenes un jāsniedz tām palīdzība.

Katra pašvaldība lemj, kādu palīdzību daudzbērnu ģimenēm var piedāvāt, taču Latvijā diemžēl ir arī tādas pašvaldības, kurās nekādi atbalsta pasākumi nav paredzēti. Valsts daudzbērnu ģimenēm nodrošina šādus atbalsta pasākumus:

• apmaksātu papildatvaļinājumu (trīs darba dienas);

• transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa 50% atvieglojumu (par vienu no daudzbērnu ģimenes īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli);

• tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas (bērna vecākam vai aizbil­dnim, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem un kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus);

• tiesības uz samazinātu nekustamā īpašuma nodokli (50% no nodokļa summas, bet ne vairāk kā 427 eiro par dzīvojamo māju vai dzīvokli un tiem piekritīgo zemi);

• tiesības uz ģimenes valsts pabalstu: par pirmo bērnu – 11,38 eiro, par otro – 22,76 eiro, par trešo – 34,14 eiro mēnesī;

• tiesības uz atbrīvojumu no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas, kā arī no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

• tiesības saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību;

• tiesības uz atlaidēm muzeju, teātru, koncertu apmeklējumos.

! Daudzbērnu ģimenes statusu apliecina Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” (kopā ar personu apliecinošu dokumentu). Šādu apliecību var saņemt ģimene, kurā aug trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem.

Karšu izsniegšanu nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds. Iesniegumu par kartes piešķiršanu var iesniegt elektroniski tīmekļa vietnes www.godagimene.lv sadaļā “Piesakies kartei”.

LA.lv