Kultūra

Atjaunotajā Raiņa muzejā “Tadenava” ekspozīciju izveido Inese Zandere un “H2E” 16


Rainis un Aspazija
Rainis un Aspazija
Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma

Šonedēļ, 22.jūlijā, apmeklētājiem durvis ver atjaunotais Raiņa muzejs “Tadenava” Jēkabpils novada Dunavas pagastā.

Jaunajā ekspozīcijā, ko veidojuši muzeja speciālisti sadarbībā ar dzejnieci Inesi Zanderi un dizaina biroju “H2E”, saules motīvam piešķirta vadošā loma. Saule iespīdēs tēva istabā, kur aug Pliekšānu dzimtas koks. Tur, rēķinot, rakstot un lasot, gādāts par saimniecību un prātots par bērnu nākotni. Saule ielūkosies mātes istabā, kur auklēti bērni un pūralādē krāti rokdarbi. Saule vadīs mazo Jāni Pliekšānu caur bērnības mājām un skolām līdz pašai Rīgai.

Raiņa muzeja “Tadenava” kompleksu veido 19.gs. 60.gados – Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna saimniekošanas laikā – celtā pusmuižas dzīvojamā māja un šķūnis, 20.gs. 20.gados izveidotās jaunsaimniecības “Dāboliņi” dzīvojamā māja, kā arī pirts un pagrabs. Visas ēkas tagad ir pieejamas apmeklētājiem.

Māksliniece Inguna Elere stāsta, ka mērķis ekspozīcijai ir attīstīt radošumu. “Pilnīga apmeklētāja iesaiste ekspozīcijas izzināšanā, mudinot ikvienu ar interaktīvu rotaļu palīdzību attīstīt tēlainību, vēlmi pašam interpretēt saturu un mijiedarboties. Esam izvēlējušies teikt “nē” digitālajiem multimedijiem, uzburot manuālu “ekspozīciju-spēli”,” viņa stāsta.

Raiņa un Aspazijas muzeja ekspozīciju iekārtošanas projekta vadītāja Sanita Kossoviča piebilst: “Spēlēšanās nav pašmērķīga, ikviena spēle rod atsauci Raiņa literārā mantojumā vai atklāj ainas no viņa bērnības, iezīmē viņa tēva Krišjāņa, mātes Dārtas un māsas Līzes nozīmi mazā Žaniņa, kā tolaik mīļi dēvēja Raini, dzīves telpā – Tadenavā. To vērīgs un ieinteresēts apmeklētājs ieraudzīs.”

Kompleksa atjaunošanu un piemērošanu muzeja funkciju veikšanai un teritorijas labiekārtošanu realizēja valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar Memoriālo muzeju apvienību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas ietvaros. Projekta gaitā veikta gan muzeju ēku, gan dzejnieku kolekcijas vēsturisko priekšmetu restaurācija un jaunu ekspozīciju izveide.

Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros un Raiņa un Aspazijas māja Rīgā apmeklētājiem tiks atvērta vasaras nogalē.

LA.lv