Kultūra
Teātris un kino

Atklāta “Rīgas Pantomīmai” veltīta izstāde “tie sešdesmitie”0


RīgasPantomīma, izrāde “Ideja”, 1966. gads.
RīgasPantomīma, izrāde “Ideja”, 1966. gads.
Foto: Zenta Dzividzinska

Līdz 15. aprīlim Latvijas Arhitektu savienības telpās apskatāma ceļojoša interaktīvā izstāde “tie sešdesmitie”, kurā aplūkojami arhīva materiāli par “Rīgas Pantomīmu” laika posmā no 1956. gada līdz 20. gadsimta beigām, informē izstādes veidotāji.

“Izstāde ir vizuāls stāsts fotogrāfijās, video materiālos un dokumentos – dienasgrāmatu fragmenti, izrāžu plakāti, programmas – par to, ka kultūrā eksistēja universālas likumsakarības, kas vienlaikus īstenojās dzelzs priekškara abās pusēs,” stāsta izstādes veidotājs, dizainers Valdis Majevskis, kurš pats savulaik ir bijis viens no ansambļa “Rīgas Pantomīma” dalībniekiem.

Šis pagājušā gadsimta laika posms “tie sešdesmitie”, bija priekšnoteikums Tautas ansamblim “Rīgas Pantomīma” – tā profesionālai izaugsmei, augsti novērtētajam sniegumam 20. gadsimta 70. un 80. gados Latvijā (LPSR) un ārzemēs.

“Latvijas kultūras panorāma nav iedomājama bez Roberta Ligera, viņa 1956. gadā izveidotā ansambļa “Rīgas Pantomīma” un tā māksliniekiem, kuru veikums tika novērtēts ar vietu Latvijas Kultūras kanonā,” stāsta Līga Ivanova.

“Rīgas Pantomīma” bija Roberta Ligera sirds un mūža darbs – viņš radošumu un fantāzijas lidojumu atraisīja septiņām aktieru paaudzēm un noteica pantomīmas žanra attīstību vairāk nekā 50 gadu garumā.

Ansambļa darbības laikā tika iestudētas vairāk nekā 30 pantomīmas oriģināl programmas, kā arī “Rīgas Pantomīma” bija pirmais amatierteātris, kas devās ārpus dzelzs priekškara, viesojoties Vācijā, Somijā, Francijā, Austrijā, Čehoslovākijā, ASV, Holandē, Polijā, Spānijā.

Tagad šis nozīmīgais kultūras mantojums tiek arhivēts un apkopots – pirmais plašākai publikai redzamais arhīvu materiālu pētījuma rezultāts ir šī ceļojošā izstāde “tie sešdesmitie”. Tāpat pašlaik par “Rīgas Pantomīmu” top arī vienota, sistematizēta vietne internetā, kā arī tiek plānots izdot grāmatu un veidot Roberta Ligera 90 gadu jubilejas izstādi izrādīšanai Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā 2021. gadā.

LA.lv