Praktiski
Manas tiesības

Atlīdzība vienai personai nevar būt bezgalīga: kāpēc valsts vairs nesedz arodslimības ārstēšanas izmaksas0

Foto – Shutterstock

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Liepājas nodaļa 2015. gadā man noteica darbspēju zaudējumu 20% apmērā līdz 2017. gada 31. martam. Cēlonis – arodslimība. Atkārtota ārstu komisija darbspēju zaudējumu noteica līdz 2022. gada 4. aprīlim. Par ārstu apmeklējumiem, fizioterapiju, rehabilitāciju, zāļu iegādi sūtīju čekus VSAA Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļai, kas man tika atmaksāti līdz 2017. gada 20. decembrim. Turpmākā atmaksa tiek atteikta, jo esot sasniegts atlīdzības limits – 1600,75 eiro. Tātad ārstēšanās par valsts sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļiem vairs nav iespējama. Par šādu limitu gan neviena iestāde mani nebija brīdinājusi. Telefonsarunā ar VSAA man paskaidroja, ka pašai vajadzējis noskaidrot, cik daudz naudas drīkstēju izlietot. Vai man kā arodslimniecei tagad vēl ir kādas iespējas saņemt palīdzību? ELGA SALDUS NOVADĀ

Saskaņā ar likumu Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām minimālais darbspēju zaudējums, kad persona no darba negadījumu apdrošināšanas speciālā budžeta var saņemt ikmēneša atlīdzību par darbspēju zaudējumu, ir 25%, kas atbilst III invaliditātes grupai (t.i., mēreni izteiktai invaliditātei). Jums ir noteikts 20% darbspēju zaudējums, tāpēc ikmēneša atlīdzība nepienākas.

Ja ir konstatēta arodslimība, ko apliecina atbilstīgs dokuments, tad cilvēkam ir tiesības uz atlīdzību par papildu izdevumiem: ārstēšanu, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, ceļa izdevumiem, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi, samaksu par pavadoņa pakalpojumiem, par tehnisko palīglīdzekļu iegādes un remonta izdevumiem, kompensāciju apdrošinātās personas aprūpei, ja šie izdevumi pārsniedz veselības aprūpes bāzes programmā un/vai rehabilitācijai sociālās aprūpes bāzes programmā paredzētos līdzekļus.

Atlīdzības papildu izdevumu kompensācijai kopējā summa uz vienu apdrošināšanas gadījumu nedrīkst būt lielāka par apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divdesmitpieckāršu apmēru (64,03 x 25 = 1600,75 eiro). Par šo iespēju tiešām bija jāinteresējas katram pašam, saprotot, ka atlīdzība vienai personai taču nevar būt bezgalīga. Atšķirībā no atlīdzības par darbspēju zaudējumu šie papildu izdevumi noteiktajā apmērā tiek kompensēti arī personām, kurām darbspēju zaudējums ir mazāks par 25% un kurām atlīdzība par darbspēju zaudējumu netiek piešķirta. Neko vairāk par valstī noteikto atlīdzību papildu izdevumu kompensācijai, ko esat jau iztērējusi, tagad saņemt nevarēsiet.

Ja jums nepieciešama vēl kāda palīdzība, iespējams, varat to saņemt savā pašvaldībā, sazinoties ar sociālo dienestu.

KONSULTĒJUSI LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS DEPARTAMENTA VECĀKĀ EKSPERTE DACE TRUŠINSKA

LA.lv